Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας

Δείτε συγκεντρωτικά τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας. Οι αποφάσεις είναι διαθέσιμες και για να τις "κατεβάσετε" στον υπολογιστή σας, σε μορφή αρχείου pdf.

Όνομα Αρχείου Μέγεθος
1-2006.pdf 300 KB
2-2006.pdf 326 KB
3-2006.pdf 304 KB
4-2006.pdf 315 KB
5-2006.pdf 328 KB
6-2006.pdf 352 KB
7-2006.pdf 351 KB
8-2006.pdf 497 KB
9-2006.pdf 302 KB
10-2006.pdf 300 KB
11-2006.pdf 440 KB
12-2006.pdf 439 KB
13-2006.pdf 532 KB
14-2006.pdf 305 KB
15-2006.pdf 306 KB
16-2006.pdf 300 KB
17-2006.pdf 300 KB
18-2006.pdf 301 KB
19-2006.pdf 302 KB
20-2006.pdf 303 KB
21-2006.pdf 299 KB
22-2006.pdf 298 KB
23-2006.pdf 298 KB
24-2006.pdf 300 KB
25-2006.pdf 299 KB
26-2006.pdf 300 KB
27-2006.pdf 302 KB
28-2006.pdf 299 KB
29-2006.pdf 304 KB
30-2006.pdf 300 KB
31-2006.pdf 301 KB
32-2006.pdf 299 KB
33-2006.pdf 299 KB
34-2006.pdf 299 KB
35-2006.pdf 299 KB
36-2006.pdf 298 KB
37-2006.pdf 299 KB
38-2006.pdf 299 KB
39-2006.pdf 300 KB
40-2006.pdf 300 KB
41-2006.pdf 299 KB
42-2006.pdf 300 KB
43-2005.pdf 305 KB
44-2006.pdf 299 KB
45-2006.pdf 299 KB
46-2006.pdf 299 KB
47-2006.pdf 299 KB
48-2006.pdf 300 KB
49-2006.pdf 299 KB
50-2006.pdf 299 KB
51-2006.pdf 299 KB
52-2006.pdf 299 KB
53-2006.pdf 300 KB
54-2006.pdf 299 KB
55-2006.pdf 298 KB
56-2006.pdf 301 KB
57-2006.pdf 301 KB
58-2006.pdf 303 KB
59-2006.pdf 303 KB
60-2005.pdf 387 KB
 

Αναζήτηση