Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας

Δείτε συγκεντρωτικά τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας. Οι αποφάσεις είναι διαθέσιμες και για να τις "κατεβάσετε" στον υπολογιστή σας, σε μορφή αρχείου pdf.

Όνομα Αρχείου Μέγεθος
4-2009.pdf 303 KB
5-2009.pdf 373 KB
6-2009.pdf 402 KB
7-2009.pdf 399 KB
8-2009.pdf 401 KB
9-2009.pdf 398 KB
10-2009.pdf 402 KB
11-2009.pdf 398 KB
12-2009.pdf 298 KB
13-2009.pdf 491 KB
14-2009.pdf 297 KB
15-2009.pdf 296 KB
16-2009.pdf 297 KB
17-2009.pdf 297 KB
18-2009.pdf 299 KB
19-2009.pdf 299 KB
20-2009.pdf 297 KB
21-2009.pdf 296 KB
22-2009.pdf 295 KB
23-2009.pdf 296 KB
24-2009.pdf 299 KB
25-2009.pdf 297 KB
26-2009.pdf 299 KB
27-2009.pdf 367 KB
28-2009.pdf 297 KB
29-2009.pdf 296 KB
30-2009.pdf 297 KB
31-2009.pdf 323 KB
32-2009.pdf 328 KB
33-2009.pdf 328 KB
34-2009.pdf 298 KB
35-2009.pdf 298 KB
36-2009.pdf 328 KB
37-2009.pdf 345 KB
38-2009.pdf 297 KB
39-2009.pdf 296 KB
40-2009.pdf 299 KB
41-2009.pdf 298 KB
42-2009.pdf 302 KB
43-2009.pdf 299 KB
44-2009.pdf 301 KB
45-2009.pdf 297 KB
46-2009.pdf 300 KB
47-2009.pdf 372 KB
48-2009.pdf 327 KB
49-2009.pdf 299 KB
50-2009.pdf 297 KB
51-2009.pdf 297 KB
52-2009.pdf 299 KB
53-2009.pdf 297 KB
54-2009.pdf 441 KB
55-2009.pdf 439 KB
56-2009.pdf 441 KB
57-2009.pdf 444 KB
58-2009.pdf 439 KB
58α-2009.pdf 440 KB
59-2009.pdf 299 KB
60-2009.pdf 298 KB
61-2009.pdf 299 KB
62-2009.pdf 299 KB
 

Αναζήτηση