Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας

Δείτε συγκεντρωτικά τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας. Οι αποφάσεις είναι διαθέσιμες και για να τις "κατεβάσετε" στον υπολογιστή σας, σε μορφή αρχείου pdf.

 
Όνομα Αρχείου Μέγεθος
1η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (ΑΡ.ΑΠΟΦ. 1-30)
2η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (ΑΡ.ΑΠΟΦ. 31-55)
3η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (ΑΡ.ΑΠΟΦ. 56-97)
4η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (ΑΡ.ΑΠΟΦ. 98-142)
6η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (ΑΡ.ΑΠΟΦ.143-182)
7η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (ΑΡ.ΑΠΟΦ. 183-248)
8η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ(ΑΡ.ΑΠΟΦ. 249-250)
9η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (ΑΡ. ΑΠΟΦ. 251-290)
10η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (ΑΡ. ΑΠΟΦ. 291-299)
11η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (ΑΡ. ΑΠΟΦ. 300-328)
12η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (ΑΡ. ΑΠΟΦ. 329-352)
13η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (ΑΡ. ΑΠΟΦ. 353-380)
14η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (ΑΡ.ΑΠΟΦ. 381-408)
15η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (ΑΡ.ΑΠΟΦ. 409-411)
16η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (ΑΡ.ΑΠΟΦ. 412-432)
17η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (ΑΡ.ΑΠΟΦ. 433-461)
18η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (ΑΡ.ΑΠΟΦ. 462-496)
19η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (ΑΡ.ΑΠΟΦ. 497)
20η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (ΑΡ.ΑΠΟΦ. 498)
21η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (ΑΡ.ΑΠΟΦ. 499-550)
22η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (ΑΡ. ΑΠΟΦ. 551-572)
23η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (ΑΡ.ΑΠΟΦ. 573-574)
24η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (ΑΡ.ΑΠΟΦ. 575-622)
25η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (ΑΡ.ΑΠΟΦ. 623-624)
26η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (ΑΡ.ΑΠΟΦ. 625-626)
27η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (ΑΡ.ΑΠΟΦ. 627-668)
28η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (ΑΡ.ΑΠΟΦ. 669-670)
29η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (ΑΡ.ΑΠΟΦ. 671-727)
30η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (ΑΡ. ΑΠΟΦ.728-772)
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 2016.pdf 633 KB
 

Αναζήτηση