Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας

Δείτε συγκεντρωτικά τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας. Οι αποφάσεις είναι διαθέσιμες και για να τις "κατεβάσετε" στον υπολογιστή σας, σε μορφή αρχείου pdf.

Όνομα Αρχείου Μέγεθος
420-96.pdf 210 KB
421-96.pdf 216 KB
422-96.pdf 204 KB
423-96.pdf 209 KB
424-96.pdf 210 KB
425-96.pdf 208 KB
426-96.pdf 207 KB
427-96.pdf 207 KB
428-96.pdf 204 KB
429-96.pdf 221 KB
430-96.pdf 219 KB
431-96.pdf 211 KB
432-96.pdf 210 KB
433-96.pdf 202 KB
434-96.pdf 207 KB
435-96.pdf 208 KB
436-96.pdf 207 KB
437-96.pdf 290 KB
438-96.pdf 208 KB
439-96.pdf 212 KB
440-96.pdf 217 KB
441-96.pdf 211 KB
442-96.pdf 208 KB
443-96.pdf 208 KB
444-96.pdf 208 KB
445-96.pdf 208 KB
446-96.pdf 208 KB
447-96.pdf 208 KB
448-96.pdf 209 KB
449-96.pdf 208 KB
450-96.pdf 209 KB
451-96.pdf 208 KB
452-96.pdf 208 KB
453-96.pdf 215 KB
454-96.pdf 209 KB
455-96.pdf 209 KB
456-96.pdf 208 KB
457-96.pdf 208 KB
458-96.pdf 207 KB
459-96.pdf 207 KB
460-96.pdf 207 KB
461-96.pdf 207 KB
462-96.pdf 207 KB
463-96.pdf 207 KB
464-96.pdf 206 KB
465-96.pdf 207 KB
466-96.pdf 208 KB
467-96.pdf 210 KB
468-96.pdf 208 KB
469-96.pdf 289 KB
470-96.pdf 291 KB
471-96.pdf 207 KB
472-96.pdf 210 KB
 

Αναζήτηση