Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας

Δείτε συγκεντρωτικά τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας. Οι αποφάσεις είναι διαθέσιμες και για να τις "κατεβάσετε" στον υπολογιστή σας, σε μορφή αρχείου pdf.

Όνομα Αρχείου Μέγεθος
554-96.pdf 222 KB
555-96.pdf 216 KB
556-96.pdf 221 KB
557-96.pdf 216 KB
558-96.pdf 216 KB
559-96.pdf 216 KB
560-96.pdf 213 KB
561-96.pdf 215 KB
562-96.pdf 219 KB
563-96.pdf 242 KB
564-96.pdf 214 KB
565-96.pdf 212 KB
566-96.pdf 212 KB
567-96.pdf 218 KB
568-96.pdf 215 KB
569-96.pdf 213 KB
570-96.pdf 215 KB
571-96.pdf 213 KB
572-96.pdf 210 KB
573-96.pdf 211 KB
574-96.pdf 214 KB
575-96.pdf 215 KB
576-96.pdf 214 KB
577-96.pdf 218 KB
578-96.pdf 219 KB
579-96.pdf 213 KB
580-96.pdf 212 KB
581-96.pdf 220 KB
582-96.pdf 263 KB
583-96.pdf 216 KB
584-96.pdf 220 KB
585-96.pdf 225 KB
586-96.pdf 217 KB
587-96.pdf 218 KB
588-96.pdf 213 KB
589-96.pdf 212 KB
590-96.pdf 215 KB
591-96.pdf 220 KB
592-96.pdf 242 KB
593-96.pdf 215 KB
594-96.pdf 215 KB
595-96.pdf 210 KB
596-96.pdf 213 KB
597-96.pdf 213 KB
598-96.pdf 214 KB
599-96.pdf 213 KB
600-96.pdf 215 KB
601-96.pdf 214 KB
 

Αναζήτηση