Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας

Δείτε συγκεντρωτικά τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας. Οι αποφάσεις είναι διαθέσιμες και για να τις "κατεβάσετε" στον υπολογιστή σας, σε μορφή αρχείου pdf.

Όνομα Αρχείου Μέγεθος
344-97.pdf 305 KB
345-97.pdf 299 KB
346-97.pdf 303 KB
347-97.pdf 294 KB
348-97.pdf 325 KB
349-97.pdf 306 KB
350-97.pdf 301 KB
351-97.pdf 301 KB
352-97.pdf 293 KB
353-97.pdf 301 KB
354-97.pdf 301 KB
355-97.pdf 305 KB
356-97.pdf 302 KB
357-97.pdf 305 KB
358-97.pdf 302 KB
359-97.pdf 302 KB
360-97.pdf 299 KB
361-97.pdf 299 KB
362-97.pdf 300 KB
363-97.pdf 294 KB
364-97.pdf 294 KB
365-97.pdf 304 KB
366-97.pdf 303 KB
367-97.pdf 309 KB
368-97.pdf 296 KB
369-97.pdf 296 KB
370-97.pdf 306 KB
371-97.pdf 305 KB
372-97.pdf 306 KB
373-97.pdf 305 KB
374-97.pdf 312 KB
375-97.pdf 294 KB
376-97.pdf 303 KB
377-97.pdf 302 KB
378-97.pdf 298 KB
379-97.pdf 303 KB
380-97.pdf 303 KB
381-97.pdf 309 KB
382-97.pdf 301 KB
383-97.pdf 314 KB
384-97.pdf 306 KB
385-97.pdf 295 KB
386-97.pdf 299 KB
387-97.pdf 294 KB
388-97.pdf 294 KB
389-97.pdf 296 KB
390-97.pdf 295 KB
391-97.pdf 296 KB
392-97.pdf 296 KB
393-97.pdf 296 KB
394-97.pdf 296 KB
395-97.pdf 296 KB
396-97.pdf 295 KB
397-97.pdf 295 KB
398-97.pdf 296 KB
399-97.pdf 296 KB
400-97.pdf 296 KB
401-97.pdf 319 KB
402-97.pdf 298 KB
403-97.pdf 295 KB
404-97.pdf 295 KB
405-97.pdf 301 KB
406-97.pdf 305 KB
407-97.pdf 297 KB
408-97.pdf 302 KB
409-97.pdf 306 KB
410-97.pdf 295 KB
 

Αναζήτηση