Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας

Δείτε συγκεντρωτικά τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας. Οι αποφάσεις είναι διαθέσιμες και για να τις "κατεβάσετε" στον υπολογιστή σας, σε μορφή αρχείου pdf.

Όνομα Αρχείου Μέγεθος
7-97.pdf 210 KB
8-97.pdf 211 KB
9-97.pdf 212 KB
10-97.pdf 215 KB
11-97.pdf 220 KB
12-97.pdf 220 KB
13-97.pdf 211 KB
14-97.pdf 210 KB
15-97.pdf 212 KB
16-97.pdf 212 KB
17-97.pdf 210 KB
18-97.pdf 293 KB
19-97.pdf 214 KB
20-97.pdf 211 KB
21-97.pdf 291 KB
22-97.pdf 211 KB
23-97.pdf 212 KB
24-97.pdf 293 KB
25-97.pdf 293 KB
26-97.pdf 213 KB
27-97.pdf 293 KB
28-97.pdf 293 KB
29-97.pdf 210 KB
30-97.pdf 211 KB
31-97.pdf 218 KB
32-97.pdf 210 KB
33-97.pdf 217 KB
34-96.pdf 213 KB
35-97.pdf 214 KB
36-97.pdf 214 KB
37-97.pdf 212 KB
38-97.pdf 212 KB
39-97.pdf 214 KB
40-97.pdf 212 KB
41-97.pdf 293 KB
42-97.pdf 293 KB
43-97.pdf 293 KB
44-97.pdf 211 KB
45-97.pdf 212 KB
46-97.pdf 213 KB
47-97.pdf 212 KB
48-97.pdf 212 KB
49-97.pdf 212 KB
 

Αναζήτηση