Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας

Δείτε συγκεντρωτικά τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας. Οι αποφάσεις είναι διαθέσιμες και για να τις "κατεβάσετε" στον υπολογιστή σας, σε μορφή αρχείου pdf.

Όνομα Αρχείου Μέγεθος
50-97.pdf 214 KB
51-97.pdf 215 KB
52-97.pdf 215 KB
53-97.pdf 214 KB
54-97.pdf 223 KB
55-97.pdf 227 KB
56-97.pdf 215 KB
57-97.pdf 214 KB
58-97.pdf 224 KB
59-97.pdf 216 KB
60-97.pdf 211 KB
61-97.pdf 217 KB
62-97.pdf 215 KB
63-97.pdf 215 KB
64-97.pdf 213 KB
65-97.pdf 216 KB
66-97.pdf 214 KB
67-97.pdf 213 KB
68-97.pdf 213 KB
69-97.pdf 213 KB
70-97.pdf 212 KB
71-97.pdf 213 KB
72-97.pdf 214 KB
73-97.pdf 213 KB
74-97.pdf 213 KB
75-97.pdf 213 KB
76-97.pdf 212 KB
77-96.pdf 212 KB
78-97.pdf 213 KB
79-97.pdf 213 KB
80-97.pdf 210 KB
81-97.pdf 212 KB
82-97.pdf 212 KB
83-97.pdf 212 KB
84-97.pdf 213 KB
85-97.pdf 213 KB
86-97.pdf 214 KB
87-97.pdf 212 KB
88-97.pdf 213 KB
89-97.pdf 213 KB
90-97.pdf 212 KB
91-97.pdf 213 KB
92-97.pdf 213 KB
93-97.pdf 236 KB
94-97.pdf 217 KB
95-97.pdf 253 KB
96-97.pdf 215 KB
97-97.pdf 214 KB
98-97.pdf 214 KB
99-97.pdf 214 KB
 

Αναζήτηση