Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βέροιας

Δείτε συγκεντρωτικά τις αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας. Οι αποφάσεις είναι διαθέσιμες και για να τις "κατεβάσετε" στον υπολογιστή σας, σε μορφή αρχείου pdf.

The specified folder [2014] has not been found within the default repository area [/home/veriagr/public_html/new//files/apofaseis/oe].

JSmallfib will only create automatically a repository if a path relative to the Joomla! root folder is used. Please ask the system administrator for assistance.

 

Αναζήτηση