Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στις 5-2-2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

ΘΕΜΑ 1ο: 
Επί αιτημάτων των εταιριών «ΣΠΥΡΟΣ ΖΕΡΒΟΣ ΙΚΤΕΟ HELLAS ΟΕ» και «Α.ΜΑΥΡΙΔΗΣ-Α.ΨΑΡΡΑΣ ΟΕ ΙΚΤΕΟ ΒΕΡΟΙΑΣ» για την αναστολή ή μη εκτέλεσης προσβαλλόμενων πράξεων (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 2ο:
Επί αιτήματος της Μ.Παυλίδου για τη συμβιβαστική επίλυση διαφοράς από οφειλή του Δήμου. (Εισηγητικό(Εισηγητικό

ΘΕΜΑ 3ο:
Έγκριση ή μη α) αποδοχής των όρων χρηματοδότησης και τήρησης των υποχρεώσεων της απόφασης ένταξης της πράξης «Δημιουργία Πράσινου Σημείου Δήμου Βέροιας» και β) εξουσιοδότησης του Δημάρχου (Εισηγητικό(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 4ο:
Έγκριση ή μη α) απευθείας εκμίσθωσης τμήματος του υπ’ αριθ. 2320 αγροτεμαχίου της Κοινότητας Βέροιας, β) καταρτισμού των όρων εκμίσθωσης και γ) εξουσιοδότησης του Δημάρχου. (Εισηγητικό(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 5ο:
Έγκριση ή μη εφάπαξ εξόφλησης οφειλής των Σ.Μ. Χατζηνικολαΐδου κλπ. (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 6ο:
Έγκριση ή μη εφάπαξ εξόφλησης οφειλής των Α.Τσιαμήτρου κλπ. (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 7ο:
Έγκριση ή μη εφάπαξ εξόφλησης οφειλής των Κ. και Ο. Γραμματικοπούλου (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 8ο:
Έγκριση ή μη εξόφλησης οφειλής των Κ.Ζιώγαλα κλπ. σε δόσεις (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 9ο:
Έγκριση ή μη εξόφλησης οφειλής των Π.Σεμερτζίδη και Β.Ορδουλίδου σε δόσεις (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 10ο:
Έγκριση ή μη εξόφλησης οφειλής της Ε.Σαλονικίδου σε δόσεις (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 11ο:
Έγκριση ή μη εξόφλησης οφειλής του Π.Κηρυττόπουλου σε δόσεις (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 12ο:
Έκφραση γνώμης του Δ.Σ. για τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων «Λειτουργία του υφιστάμενου αρφευτικού δικτύου της περιοχής δικαιοδοσίας του ΓΟΕΒ πεδιάδων Θεσσαλονίκης-Λαγκαδά» (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 13ο:
Ορισμός μελών και συγκρότηση της επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Δοβρά». (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 14ο:
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου παραλαβής της υπηρεσίας «Μεταφορά υπολείμματος ανακυκλώσιμων υλικών σε Χ.Υ.Τ.Α». (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 15ο:
Επί αιτήματος του Φιλανθρωπικού Μη Κερδοσκοπικού Συλλογου Φίλων Κέντρου Μέριμνας Ατόμων Ειδικών Δεξιοτήτων Δήμου Βέροιας (ΚΕΜΑΕΔ) για την παραχώρηση της χρήσης του ισογείου χώρου του Δημαρχείου. (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 16ο:
Επί αιτήματος συνδιοργανωτών εκδήλωσης στην μνήμη του Θάνου Μικρούτσικου για την παραχώρηση της χρήσης του ισογείου χώρου του Δημαρχείου. (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 17ο:
Επί αιτήματος του Σωματείου Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος για την παραχώρηση της χρήσης της οδού Έλλης (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 18ο:
Έγκριση ή μη παροχής οικονομικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύναμη δημότισσα (Εισηγητικό)

 

  Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΥΡΙΝΟΣ