Σύνθεση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Βέροιας

Πρόκειται για Όργανο του Δήμου με καθαρά συμβουλευτικές αρμοδιότητες και πληθυσμιακά κριτήρια συγκρότησης. Αναλυτικότερα,  όπως ορίζει το Σχέδιο «Καλλικράτης» (άρθρο 76 του ν. 3852/2010 παρ. 1):
Στους δήμους με πληθυσμό μεγαλύτερο από δέκα χιλιάδες (10.000) κατοίκους συγκροτείται δημοτική επιτροπή διαβούλευσης ως όργανο με συμβουλευτικές αρμοδιότητες. Η διάρκεια της θητείας της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης δεν υπερβαίνει τα δυόμιση έτη. Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης αποτελείται από εκπροσώπους των φορέων της τοπικής κοινωνίας, όπως:
α) των τοπικών εμπορικών και επαγγελματικών συλλόγων και οργανώσεων
β) των επιστημονικών συλλόγων και φορέων
γ) των τοπικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών
δ) των εργαζομένων στο δήμο και τα νομικά του πρόσωπα
ε) των ενώσεων και συλλόγων γονέων
στ) των αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων και φορέων
ζ) των εθελοντικών οργανώσεων και κινήσεων πολιτών
η) άλλων οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών
θ) εκπρόσωποι των τοπικών συμβουλίων νέων και
ι) δημότες.
Ο συνολικός αριθμός των μελών της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου, μπορεί να είναι από είκοσι πέντε (25) έως πενήντα (50) μέλη. Σε ποσοστό ένα τρίτο (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών εκπροσώπων φορέων ορίζονται επιπλέον μέλη, μετά από κλήρωση, δημότες εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους καθώς και όσοι είναι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους.

Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης:
α) Γνωμοδοτεί στο δημοτικό συμβούλιο σχετικά με τα αναπτυξιακά προγράμματα και τα προγράμματα δράσης του δήμου, το επιχειρησιακό πρόγραμμα και το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου.
β) Γνωμοδοτεί για θέματα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος, που παραπέμπονται σε αυτή από το δημοτικό συμβούλιο ή τον δήμαρχο.
γ) Εξετάζει τα τοπικά προβλήματα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες του δήμου και διατυπώνει γνώμη για την επίλυση των προβλημάτων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών.
δ) Δύναται να διατυπώνει παρατηρήσεις επί του περιεχομένου των κανονιστικού χαρακτήρα αποφάσεων οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 79 του Κ.Δ.Κ..
Η διατύπωση γνώμης από τη δημοτική επιτροπή διαβούλευσης δεν αποκλείει την παράλληλη ηλεκτρονική διαβούλευση με τους πολίτες, μέσω διαδικτύου. Οι προτάσεις της ηλεκτρονικής διαβούλευσης συγκεντρώνονται και συστηματοποιούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου και παρουσιάζονται από τον πρόεδρο της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης κατά την αντίστοιχη συνεδρίασή της.

Η σύνθεση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Βέροιας αποτελείται από τα παρακάτω μέλη:

Σύμφωνα με το άρθρο 76 του ν. 3852/2010 παρ. 1 :
Στους δήμους με πληθυσμό μεγαλύτερο από δέκα χιλιάδες (10.000) κατοίκους συγκροτείται δημοτική επιτροπή διαβούλευσης ως όργανο με συμβουλευτικές αρμοδιότητες. Η διάρκεια της θητείας της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης δεν υπερβαίνει τα δυόμιση έτη. Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης αποτελείται από εκπροσώπους των φορέων της τοπικής κοινωνίας, όπως:
α) των τοπικών εμπορικών και επαγγελματικών συλλόγων και οργανώσεων
β) των επιστημονικών συλλόγων και φορέων
γ) των τοπικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών
δ) των εργαζομένων στο δήμο και τα νομικά του πρόσωπα
ε) των ενώσεων και συλλόγων γονέων
στ) των αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων και φορέων
ζ) των εθελοντικών οργανώσεων και κινήσεων πολιτών
η) άλλων οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών
θ) εκπρόσωποι των τοπικών συμβουλίων νέων και
ι) δημότες.
Ο συνολικός αριθμός των μελών της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου, μπορεί να είναι από είκοσι πέντε (25) έως πενήντα (50) μέλη. Σε ποσοστό ένα τρίτο (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών εκπροσώπων φορέων ορίζονται επιπλέον μέλη, μετά από κλήρωση, δημότες εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους καθώς και όσοι είναι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους.

Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης:
α) Γνωμοδοτεί στο δημοτικό συμβούλιο σχετικά με τα αναπτυξιακά προγράμματα και τα προγράμματα δράσης του δήμου, το επιχειρησιακό πρόγραμμα και το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου.
β) Γνωμοδοτεί για θέματα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος, που παραπέμπονται σε αυτή από το δημοτικό συμβούλιο ή τον δήμαρχο.
γ) Εξετάζει τα τοπικά προβλήματα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες του δήμου και διατυπώνει γνώμη για την επίλυση των προβλημάτων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών.
δ) Δύναται να διατυπώνει παρατηρήσεις επί του περιεχομένου των κανονιστικού χαρακτήρα αποφάσεων οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 79 του Κ.Δ.Κ..
Η διατύπωση γνώμης από τη δημοτική επιτροπή διαβούλευσης δεν αποκλείει την παράλληλη ηλεκτρονική διαβούλευση με τους πολίτες, μέσω διαδικτύου. Οι προτάσεις της ηλεκτρονικής διαβούλευσης συγκεντρώνονται και συστηματοποιούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου και παρουσιάζονται από τον πρόεδρο της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης κατά την αντίστοιχη συνεδρίασή της.

Πρόεδρος : Βοργιαζίδης Κωνσταντίνος, Δήμαρχος

Μέλη :

1. Σαλιάγκας Γεώργιος, εκπρόσωπος Συλλόγου Οικογενειών και Φίλων για την Ψυχική Υγεία Νομού Ημαθίας.
2. Κοϊμτζής Μιλτιάδης, εκπρόσωπος Συλλόγου Χιονοδρόμων Ορειβατών Βεροίας.
3. Θεοδωράκη - Μεϊμαρίδου Αναστασία, εκπρόσωπος Θρακικής Εστίας Βεροίας.
4. Ντάνος Άγγελος, εκπρόσωπο Συλλόγου Επιστημόνων Μηχανικών Νομού Ημαθίας.
5. Φουκαλάς Αργύριος, εκπρόσωπο Φαρμακευτικού Συλλόγου Ημαθίας.
6. Τσάφης Δημήτριος, εκπρόσωπος ¨Πολίτες της Βέροιας¨.
7. Τουτουντζίδου Μαριάνθη, εκπρόσωπος Ομάδας Αλληλεγγύης και Δράσης Βέροιας.
8. Βλαχογιάννη Ιφιγένεια, εκπρόσωπος Τουριστικού Ομίλου Βέροιας.
9. Έξαρχου Ρούλα, εκπρόσωπος Ένωσης Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών Ν. Ημαθίας.
10. Τσανακτσίδης, Ιωάννης εκπρόσωπος Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Σπουδαστών Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών.
11. Αδάμ Βασίλειος, εκπρόσωπος Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Βέροιας.
12. Ζιώγας Θωμά, εκπρόσωπος Ομοσπονδίας Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Βεροίας.
13. Πίσκος Δημήτριος, εκπρόσωπος Λαογραφικού Συλλόγου Βλάχων Βέροιας.
14. Πλιάτσικα - Τσιπουρίδου Αθηνά, εκπρόσωπος Εμπορικού Συλλόγου Βέροιας.
15. Καδόγλου Ευτυχία, εκπρόσωπος Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών Νέας Νικομήδειας.
16. Βλαχογιάννης Γεώργιος, εκπρόσωπος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων.
17. Νικολαΐδης Μιλτιάδης, εκπρόσωπος Συλλόγου Υπαλλήλων Δήμων Νομού Ημαθίας.
18. Κουμπουλίδης Λάζαρος, εκπρόσωπος ¨Ανθρώπινο Δυναμικό Βέροιας¨.
19. Τζιτζής Δημήτριος, εκπρόσωπος Συλλόγου Πωλητών Λαϊκών Αγορών Νομού Ημαθίας.
20. Ουζουνίδης Γεώργιος, εκπρόσωπος Συλλόγου Πωλητών Λαϊκών Αγορών Προϊόντων Γης και Θαλάσσης.
21. Συμεωνίδης Παντελής, εκπρόσωπος Ποδηλατικού – Περιβαλλόντικού Συλλόγου Βέροιας.
22. Σαρημιχαηλίδης Παύλος, εκπρόσωπος Ευξείνου Λέσχη Βεροίας.
23. Κωστόπουλος Αναστάσιος, εκπρόσωπος ¨Ανασφάλιστων Ο.Α.Ε.Ε.¨.
24. Καλπάκη Αιμιλία, εκπρόσωπος Φιλοζωικού Ομίλου Ημαθίας.
25. Χατζηευστρατίου Νικόλαος, δημότης.
26. Αγγέλογλου Ιωάννης, δημότης.
27. Ευσταθιάδης Μιχαήλ, δημότης.
28. Ηλιάδης Νικόλαος, δημότης.
29. Γαλλίκας Ιωάννης, δημότης.
30. Βελέντζας Ιωάννης, δημότης.
31. Βασιλείου Πέτρος, δημότης.
32. Παπακωνσταντίνου Γεώργιος, δημότης.