Σύνθεση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας

Η Οικονομική Επιτροπή είναι συλλογικό, εισηγητικό όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του Δήμου. Αποτελείται από το Δήμαρχο ή τον Αντιδήμαρχο που ορίζει ο Δήμαρχος, ως Πρόεδρο αυτής και από οκτώ (8) μέλη εκ των οποίων τα τρία (3) εκλέγονται από τις δημοτικές παρατάξεις της μειοψηφίας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία

 

Συνδυασμός Αριθμός Συμβούλων
Δράση Με Γνώση 7
Ενεργοί Πολίτες 1
Λαϊκή Συσπείρωση 1

 

Ονοματεπώνυμο Συνδυασμός
ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ) Δράση Με γνώση
ΚΟΡΩΝΑΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ Δράση Με γνώση
ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ Δράση Με γνώση
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δράση Με γνώση
ΑΓΓΕΛΙΝΑΣ ΘΩΜΑΣ Δράση Με γνώση
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Δράση Με γνώση
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ενεργοί Πολίτες
ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Λαϊκη Συσπείρωση
ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Δράση Με γνώση