Σύνθεση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας

Η Οικονομική Επιτροπή είναι συλλογικό, εισηγητικό όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του Δήμου. Αποτελείται από το Δήμαρχο ή τον Αντιδήμαρχο που ορίζει ο Δήμαρχος, ως Πρόεδρο αυτής και από οκτώ (8) μέλη εκ των οποίων τα τρία (3) εκλέγονται από τις δημοτικές παρατάξεις της μειοψηφίας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία

 

Συνδυασμός Αριθμός Συμβούλων
Δράση Με Γνώση 6
Δύναμη Πολιτών 2
Ενεργοί Πολίτες 1

 

Ονοματεπώνυμο Συνδυασμός
ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ) Δράση Με γνώση
ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Δράση Με γνώση
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δράση Με γνώση
ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Δράση Με γνώση
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Δράση Με γνώση
ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ Δράση Με γνώση
ΚΥΡΑΤΛΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ Δύναμη Πολιτών
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ενεργοί Πολίτες
ΠΑΤΣΙΚΑΣ ΖΗΣΗΣ Δύναμη Πολιτών