Προκηρύξεις - ΔιαγωνισμοίΤρεχοντες διαγωνισμοί και προκηρύξεις

Διακήρυξη διενέργειας δημοπρασίας εκποίησης κινητών βάσει του Π.Δ.270/81

Ο Δήμος Βέροιας συνεχίζει την περισυλλογή των εγκαταλειμμένων και κατεστραμμένων οχημάτων που βρίσκονται σε δημόσιους χώρους και τα οποία επιβαρύνουν περιβαλλοντικά και κυκλοφοριακά το Δήμο, προκειμένου να τα παραδώσει σε νόμιμα αδειοδοτημένες εταιρίες ανακύκλωσης οχημάτων τέλους κύκλου ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.), όπως ορίζεται από τις διατάξεις του Π.Δ. 116/04.

Περισσότερα...

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού Υπηρεσίας Κοινής Επιστολικής Αλληλογραφίας Με Φακέλους Προπληρωμένου Τέλους και Ταχυμεταφοράς Εγγράφων –Δεμάτων

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
«Υπηρεσίας Κοινής Επιστολικής Αλληλογραφίας Με Φακέλους Προπληρωμένου Τέλους και Ταχυμεταφοράς Εγγράφων –Δεμάτων»

Ο Αντιδήμαρχος Βέροιας

Περισσότερα...

Εκμίσθωση αγροτεμαχίων στην Τ.Κ. Αγ. Μαρίνας

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε φανερή προφορική πλειοδοτική δημοπρασία η εκμίσθωση δύο (2) αγροτεμαχίων που βρίσκονται στην Τ.Κ. Αγ. Μαρίνας του Δήμου Βέροιας, και συγκεκριμένα:
1. Το με αριθμό 8 αγροτεμάχιο Ο.Δ. 1931 αγροκτήματος Αγ. Μαρίνας, εμβαδού 26.500 τ.μ.
2. Το με αριθμό 557α αγροτεμάχιο Συμπληρωματικής Διανομής 1971 αγροκτήματος Αγ. Μαρίνας εμβαδού 3.000 τ.μ.

Περισσότερα...

Αναζήτηση