Σύνθεση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του  Δήμου Βέροιας

Το συγκεκριμένο εισηγητικό Όργανο του Δήμου έχει αρμοδιότητες  χορήγησης προέγκρισης για την ίδρυση καταστημάτων και επιχειρήσεων, μετά από προέλεγχο του σχετικού αιτήματος κάθε ενδιαφερομένου, όπως επίσης και ανάκλησης ή και της οριστικής αφαίρεσης της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων και  επιχειρήσεων.

Με την αριθ. 350/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ορίστηκαν τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Βέροιας ως εξής :

Κατανομή Μελών

Συνδυασμός Αριθμός Μελών
ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΓΝΩΣΗ 6
ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΛΙΤΩΝ 1
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΝΕΑ ΒΕΡΟΙΑ 1
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΤΗ 1

 

Σύνθεση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (Πρόεδρος : ΛΥΚΟΣΤΡΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ)

Α/Α Ονοματεπώνυμο Συνδυασμός
1 ΛΥΚΟΣΤΡΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ) Δράση Με Γνώση
2 ΚΥΡΑΤΛΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ) Δύναμη Πολιτών
3 ΓΑΪΤΑΝΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Δράση Με Γνώση
4 ΤΡΑΠΕΖΑΝΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Δράση Με Γνώση
5 ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δράση Με Γνώση
6 ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Δράση Με Γνώση
7 ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Δράση Με Γνώση
8 ΤΣΙΦΛΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ Δικαίωμα Για Νέα Βέροια
9 ΣΤΟΥΓΙΑΝΝΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ Προτεραιότητα Στον Δημότη