Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας

Δείτε συγκεντρωτικά τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας. Οι αποφάσεις είναι διαθέσιμες και για να τις "κατεβάσετε" στον υπολογιστή σας, σε μορφή αρχείου pdf.

Όνομα Αρχείου Μέγεθος
283-2019.pdf 328 KB
284-2019.pdf 533 KB
285-2019.pdf 529 KB
286-2019.pdf 371 KB
287-2019.pdf 383 KB
288-2019.pdf 402 KB
289-2019.pdf 465 KB
290-2019.pdf 308 KB
291-2019.pdf 562 KB
292-2019.pdf 467 KB
293-2019.pdf 369 KB
294-2019.pdf 530 KB
295-2019.pdf 393 KB
296-2019.pdf 371 KB
297-2019.pdf 370 KB
298-2019.pdf 330 KB
299-2019.pdf 407 KB
300-2019.pdf 431 KB
301-2019.pdf 624 KB
302-2019.pdf 388 KB
303-2019.pdf 543 KB
304-2019.pdf 568 KB
305-2019.pdf 860 KB
306-2019.pdf 390 KB
307-2019.pdf 403 KB
308-2019.pdf 406 KB
309-2019.pdf 395 KB
310-2019.pdf 554 KB
311-2019.pdf 477 KB
312-2019.pdf 379 KB
313-2019.pdf 324 KB
314-2019.pdf 442 KB
315-2019.pdf 381 KB
316-2019.pdf 443 KB
317-2019.pdf 519 KB
318-2019.pdf 446 KB
319-2019.pdf 450 KB
320-2019.pdf 369 KB
321-2019.pdf 373 KB
322-2019.pdf 370 KB
323-2019.pdf 382 KB
324-2019.pdf 373 KB
325-2019.pdf 329 KB
326-2019.pdf 371 KB
327-2019.pdf 370 KB
328-2019.pdf 371 KB
329-2019.pdf 370 KB
330-2019.pdf 372 KB
331-2019.pdf 370 KB
332-2019.pdf 369 KB
333-2019.pdf 369 KB
334-2019.pdf 367 KB
335-2019.pdf 367 KB
336-2019.pdf 369 KB
337-2019.pdf 371 KB
338-2019.pdf 395 KB
339-2019.pdf 267 KB
340-2019.pdf 413 KB
341-2019.pdf 319 KB
342-2019.pdf 315 KB
343-2019.pdf 318 KB
344-2019.pdf 390 KB
345-2019.pdf 438 KB
346-2019.pdf 384 KB
347-2019.pdf 385 KB
348-2019.pdf 195 KB
349-2019.pdf 319 KB
350-2019.pdf 320 KB
351-2019.pdf 321 KB
352-2019.pdf 321 KB
353-2019.pdf 318 KB
354-2019.pdf 394 KB
355-2019.pdf 395 KB
356-2019.pdf 394 KB
357-2019.pdf 394 KB
358-2019.pdf 435 KB
359-2019.pdf 369 KB
360-2019.pdf 441 KB
361-2019.pdf 529 KB
362-2019.pdf 447 KB
363-2019.pdf 442 KB
364-2019.pdf 446 KB
365-2019.pdf 445 KB
366-2019.pdf 532 KB
367-2019.pdf 531 KB
368-2019.pdf 531 KB
369-2019.pdf 532 KB
370-2019.pdf 531 KB
371-2019.pdf 537 KB
372-2019.pdf 445 KB
373-2019.pdf 445 KB
374-2019.pdf 446 KB
375-2019.pdf 446 KB
376-2019.pdf 446 KB
377-2019.pdf 446 KB
378-2019.pdf 446 KB
379-2019.pdf 458 KB
380-2019.pdf 459 KB
Thumbs.db 35.5 KB
 

Αναζήτηση