Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βέροιας

Δείτε συγκεντρωτικά τις αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας. Οι αποφάσεις είναι διαθέσιμες και για να τις "κατεβάσετε" στον υπολογιστή σας, σε μορφή αρχείου pdf.

 
Όνομα Αρχείου Μέγεθος
484-15.pdf 368 KB
485-15.pdf 366 KB
486-15.pdf 350 KB
487-15.pdf 349 KB
488-15.pdf 350 KB
489-15.pdf 478 KB
490-15.pdf 366 KB
491-15.pdf 746 KB
492-15.pdf 428 KB
493-15.pdf 350 KB
494-15.pdf 353 KB
495-15.pdf 351 KB
496-15.pdf 426 KB
497-15.pdf 425 KB
498-15.pdf 425 KB
499-15.pdf 349 KB
500-15.pdf 352 KB
501-15.pdf 353 KB
502-15.pdf 351 KB
503-15.pdf 352 KB
504-15.pdf 366 KB
505-15.pdf 449 KB
506-15.pdf 362 KB
507-15.pdf 369 KB
508-15.pdf 345 KB
 

 

Αναζήτηση