ΑνακοινώσειςΣημαντικές ανακοινώσεις του Δήμου Βέροιας

 Ανακοινώσεις Δελτία τύπου Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί Διαβουλεύσεις Προσκλήσεις Δ.Σ.
Προσκλήσεις Οικ. Επιτρ. Αποφάσεις Δ.Σ. Αποφάσεις Οικ. Επιτρ. Αποφάσεις Ε.Π. Ζωής Αποφάσεις Δ. Κοιν. Βέροιας

Ορισμός Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Δημάρχου

Ορίζουμε Αντιδημάρχους Βέροιας τους παρακάτω δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας, με θητεία από 1/3/2017 έως και 31/8/2019 :
1. Ασλάνογλου Στυλιανό του Ευαγγέλου στον οποίο παρέχεται αντιμισθία, αρμοδιότητες σχετικά με θέματα Οικονομικών
2. Κορωνά Θεόφιλο του Αντωνίου στον οποίο παρέχεται αντιμισθία, αρμοδιότητες σχετικά με την Κοινωνική Προστασία, την Υγεία, τον Εθελοντισμό και την Ποιότητα Ζωής,
3. Σιδηρόπουλο Αθανάσιο του Αποστόλου στον οποίο παρέχεται αντιμισθία, αρμοδιότητες σχετικά με θέματα Τεχνικών και Αγροτικής Ανάπτυξης
4. Λυκοστράτη Βασίλειο του Κωνσταντίνου στον οποίο δεν παρέχεται αντιμισθία, αρμοδιότητες σχετικά με θέματα Τουρισμού
5. Παπαδόπουλο Βασίλειο του Δημητρίου στον οποίο παρέχεται αντιμισθία, αρμοδιότητες σχετικά με θέματα Καθαριότητας-Ανακύκλωσης-Περιβάλλοντος- Πολιτικής Προστασίας και Ζωικής     Παραγωγής-Περίθαλψης & Προστασίας Αδέσποτων Ζώων
6. Λαζαρίδη Αριστομένη του Αιμίλιου στον οποίο παρέχεται αντιμισθία, αρμοδιότητες σχετικά με θέματα Υπηρεσίας Δόμησης-Περιουσίας, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
7. Σοφιανίδη Γεώργιο του Ηλία στον οποίο δεν παρέχεται αντιμισθία, αρμοδιότητες σχετικά με θέματα Παιδείας

 

Αναλυτικά το σύνολο της απόφασης έχει αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: 6ΔΑ7Ω9Ο-ΓΜ2

Ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου (78/2017)

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ’ αριθ. 3/20-2-2017 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας

Το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας με την αρ. 78/2017 απόφασή του αποφάσισε ομόφωνα την έκδοση του παρακάτω ψηφίσματος:

ΨΗΦΙΣΜΑ

«Το Δ.Σ. Βέροιας εκφράζει την συμπαράστασή και απαιτεί από την κυβέρνηση να ικανοποιήσει τα παρακάτω δίκαια αιτήματα της πανελλήνιας ένωσης κτηνοτρόφων:

Περισσότερα...

Κλειστά τα σχολεία την Τετάρτη 11/1/2017

Ο Δήμαρχος Βέροιας
Έχοντας υπόψη:
1.- Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α' 87/2010) καθώς και του άρθρου 4 του Π.Δ. 201/1998 «Οργάνωση και λειτουργία Δημοτικών Σχολείων».
2.- Το άρθρο 94 παρ.4 του Ν.3852/2010, με το οποίο προστέθηκε στους Δήμους η αρμοδιότητα για «διακοπή μαθημάτων λόγω έκτακτων συνθηκών εντός των διοικητικών ορίων του οικείου Δήμου»
3.- Την υπ’ αριθ. 61 (Α.Π. 74894/30-12-2010) εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ., περί άσκησης πρόσθετων αρμοδιοτήτων από τους Δήμους, από την 1η Ιανουαρίου 2011, του «Προγράμματος Καλλικράτης»
4.- Τα ακραία καιρικά φαινόμενα (χιονόπτωση και παγετός) που επικρατούν στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Βέροιας.

Αποφασίζουμε

Τη διακοπή των μαθημάτων την Τετάρτη 11/01/2017, σε όλες τις Σχολικές Μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Βέροιας.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ

Αναζήτηση