Δελτία ΤύπουΔήμου Βέροιας

«Το Δ.Σ. Βέροιας εκφράζει την συμπαράστασή του στα δίκαια αιτήματα του Συλλόγου Εκπαιδευτικών και του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Μουσικού Σχολείου Βέροιας.

Υπό τον τίτλο «Διατάξεις για τα Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία» δημοσιεύτηκαν στις 5-11-2018 σε εκπαιδευτική ιστοσελίδα, ρυθμίσεις που προβλέπονται στο σχέδιο νόμου «Συνέργειες Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και άλλες διατάξεις». Μεταξύ αυτών, στο άρθρο 40, εισάγονται ρυθμίσεις που φορούν τα Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία.

Α) Με τις σχεδιαζόμενες αλλαγές αλλάζει ο εκπαιδευτικός και επαγγελματικός χαρακτήρας των μουσικών σχολείων της χώρας, διότι μετατρέπεται «η προετοιμασία και η κατάρτιση των νέων που επιθυμούν να ακολουθήσουν την επαγγελματική κατεύθυνση της μουσικής χωρίς να υστερούν σε γενική παιδεία, αν τελικά επιλέξουν άλλο τομέα επιστημονικής ή επαγγελματικής έκφρασης» (ισχύων νόμος) σε «προετοιμασία, ενθάρρυνση και στήριξη του ενδιαφέροντος των μαθητών για τη μουσική και η καλλιέργεια των δεξιοτήτων και κλίσεων που διαθέτουν, χωρίς να υστερούν σε γενική παιδεία» (διατύπωση νέου νομοσχεδίου).

Β) Αφαιρείται στο νέο νομοσχέδιο η διατύπωση για τη διδασκαλία μαθημάτων αισθητικής παιδείας

Γ) Αφαιρείται στο νέο νομοσχέδιο η διατύπωση «απόλυτη μουσική εξειδίκευση των εκπαιδευτικών μουσικών μαθημάτων», ως προσόν για την πρόσληψη των εκπαιδευτικών αυτών.

Δ) Καταργείται η καλλιτεχνική επιτροπή και δεν υπάρχει διατύπωση για τη στελέχωση του ΙΕΠ (Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής) με συμβούλους μουσικών μαθημάτων.

Ε) Αφαιρείται από το νέο νομοσχέδιο η δυνατότητα οργάνωσης, υποδοχής και διεξαγωγής μουσικών μαθημάτων για μαθητές δημοτικού.

ΣΤ) Αφαιρείται από το νέο νομοσχέδιο η υποχρέωση του Υπουργείου Παιδείας για τη χρηματοδότηση αγοράς και τεχνικής στήριξης μουσικών οργάνων και τεχνικού εξοπλισμού των Μουσικών Σχολείων

Ζ) Παύει να προσδιορίζεται ρητά ότι τα Μουσικά Σχολεία περιλαμβάνουν Γυμνάσιο και Λύκειο.

Διαπιστώνουμε ότι με το υπό ψήφιση νομοσχέδιο, περιορίζονται τα εκπαιδευτικά και επαγγελματικά χαρακτηριστικά των Μουσικών Σχολείων και υποβαθμίζεται περαιτέρω η μουσική εκπαίδευση.

Επιπλέον, εισάγεται η λογική της προτεραιότητας στις προσλήψεις ιδιωτών με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τα εργασιακά δικαιώματα. Θεωρούμε τέλος ότι ο σχεδιασμός αυτός μπορεί να αποτελεί προπομπό για ευρύτερες αναδιαρθρώσεις στα δημόσια σχολεία.

Καλούμε την πολιτική ηγεσία του ΥΠ.Π.Ε.Θ. να αποσύρει το εν λόγω νομοσχέδιο και να ακολουθήσει ουσιαστικός διάλογος για την αναβάθμιση των Μουσικών Σχολείων, που τόσα πολλά έχουν προσφέρει στα εκπαιδευτικά και πολιτιστικά δρώμενα».

 

                                              Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                                                         ΠΕΤΡΟΣ
                                             ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ                                          ΤΣΑΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΨΗΦΙΣΜΑ

Αναζήτηση