old logoΑντιδήμαρχος Οικονομικών του Δήμου Βέροιας διατελεί με αντιμισθία ο κ. Ασλάνογλου Στυλιανός. Με την 17046/1-9-2020 (ΑΔΑ:ΩΜ56Ω9Ο-ΡΙΑ) Απόφαση ορίζονται οι αρμοδιότητες του ως εξής :

 α) Η εποπτεία των παρεχόμενων υπηρεσιών της Διεύθυνσης Οικονομικών, που σχετίζονται ειδικότερα με :

  • Τον προγραμματισμό και είσπραξη όλων των φόρων, εισφορών, τελών και δικαιωμάτων,
  • Την παρακολούθηση εξέλιξης του ετήσιου Προϋπολογισμού και την υπογραφή του ετήσιου ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης,
  • Τον έλεγχο διενέργειας όλων των εισπράξεων και όλων των δαπανών,
  • Την τήρηση των απαιτούμενων διαδικασιών για τις προμήθειες λειτουργίας των υπηρεσιών και τη διαχείριση υλικών.
  • Την παραλαβή όλων των κατασχετηρίων εγγράφων και των διαταγών πληρωμής.


β) Την υπογραφή όλων των εγγράφων και δικαιολογητικών των σχετικών με τη λειτουργία των Τμημάτων της πιο πάνω Διεύθυνσης

γ) Η εποπτεία του Τμήματος Αδειών Εμπορίου και Καταστημάτων (άδειες ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, άσκησης πλανόδιου και στάσιμου εμπορίου, διαφήμισης, περιπτέρων, κ.λ.π.)

δ) Η εποπτεία του Γραφείου Προστασίας Καταναλωτή (σύσταση – λειτουργία και συντονισμός επιτροπής φιλικού διακανονισμού για την εξώδικη επίλυση των διαφορών ανάμεσα σε προμηθευτές και σε καταναλωτές ή ενώσεις καταναλωτών).

ε) Την αρμοδιότητα της έγκρισης των δαπανών και της διάθεσης όλων των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό του Δήμου Βέροιας πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν με αναμόρφωση, με την έκδοση της σχετικής Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης.