Accessibility Tools

old logo

Στον Αντιδήμαρχο Κωνσταντίνο Βασιλειάδη, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία, αρμοδιότητες σχετικά με  θέματα Οικονομικών, με την 47/02-01-2024 (ΑΔΑ:9ΩΩΓΩ9Ο-Τ6Ζ) ως εξής :

    α) Την εποπτεία των παρεχόμενων υπηρεσιών της Διεύθυνσης Οικονομικών, που σχετίζονται ειδικότερα με :
• Τον προγραμματισμό και είσπραξη όλων των φόρων, εισφορών, τελών και δικαιωμάτων,
• Την παρακολούθηση εξέλιξης του ετήσιου Προϋπολογισμού και την υπογραφή του ετήσιου ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης,
• Τον έλεγχο διενέργειας όλων των εισπράξεων και όλων των δαπανών,
• Την τήρηση των απαιτούμενων διαδικασιών για τις προμήθειες λειτουργίας των υπηρεσιών και τη διαχείριση υλικών.
• Την παραλαβή όλων των κατασχετηρίων εγγράφων και των διαταγών πληρωμής.
β) Την υπογραφή όλων των εγγράφων και δικαιολογητικών των σχετικών με τη λειτουργία των Τμημάτων της πιο πάνω Διεύθυνσης.
γ) Την εποπτεία του Γραφείου Προστασίας Καταναλωτή (σύσταση – λειτουργία και συντονισμός επιτροπής φιλικού διακανονισμού για την εξώδικη επίλυση των διαφορών ανάμεσα σε προμηθευτές και σε καταναλωτές ή ενώσεις καταναλωτών).
δ) Την αρμοδιότητα της έγκρισης των δαπανών και της διάθεσης όλων των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό του Δήμου Βέροιας πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν με αναμόρφωση, με την έκδοση της σχετικής Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης.
Για την άσκηση της αρμοδιότητας αυτής, ως μοναδικού διατάκτη του Δήμου Βέροιας, δεν απαιτείται προηγούμενη απόφαση συλλογικού οργάνου, εκτός αν αυτή είναι απαραίτητη, προκειμένου να επιτευχθεί η απαιτούμενη εξειδίκευση της πίστωσης. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, πριν από την απόφαση του Αντιδημάρχου, προηγείται σχετική απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής. Εξειδικευμένη θεωρείται η πίστωση, όταν κατονομάζεται ρητά η συγκεκριμένη δαπάνη για την οποία προορίζεται και προσδιορίζεται στο αναλυτικότερο δυνατό επίπεδο κωδικοποίησης του προϋπολογισμού.

Save
Cookies user prefences
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας διασφαλίσουμε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας. Εάν απορρίψετε τη χρήση των cookies, αυτός ο ιστότοπος ενδέχεται να μην λειτουργεί όπως αναμένεται.
Αποδοχή
Απόρριψη
Στατιστικά
cookie-statistics
Αποδοχή
Απόρριψη