old logoΑντιδήμαρχος Τεχνικών, Υπηρεσίας Δόμησης - Περιουσίας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Δήμου Βέροιας διατελεί με αντιμισθία ο κ. Τσαχουρίδης Αλέξανδρος. Με την 20500/2-9-2019(ΑΔΑ: 912ΩΩ9Ο-ΩΧΠ) Απόφαση ορίζονται οι αρμοδιότητες του ως εξής:

α) Την εποπτεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και συγκεκριμένα των Τμημάτων Τεχνικού-Συντήρησης Έργων (πλην του έργου «Κατασκευή Γέφυρας Αφών Κούσιου»), Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων-Εξοικονόμησης Ενέργειας, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων (εκτός των προγραμμάτων άρδευσης εκτάσεων των δημοτικών ενοτήτων Απ. Παύλου, Βεργίνας, Μακεδονίδος) και Συγκοινωνιών-Κυκλοφορίας – Αδειών Μεταφορών και ειδικότερα :

• Την εποπτεία – συντονισμό υλοποίησης έργων ΣΕΣ (και συνεχιζόμενων ΕΣΠΑ).
• Την αξιοποίηση Εθνικών και Κοινοτικών πόρων.
• Το σχεδιασμό, προγραμματισμό και συντονισμό των έργων του Δήμου.
• Το Συγκοινωνιακό και Επιχειρησιακό Έργο.
• Την καταγραφή και ιεράρχηση έργων υποδομής τοπικής σημασίας σε συνεργασία με τους Προέδρους και Εκπροσώπους Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, προκειμένου να διασφαλισθεί η ισόρροπη ανάπτυξη.

β) Την εποπτεία της Διεύθυνσης Πολεοδομίας – Κτηματολογίου – Περιουσίας, ήτοι:

• Την εποπτεία όλων των συνενωμένων πολεοδομικών υπηρεσιών και υπογραφή όλων των εγγράφων αρμοδιότητάς του.
• Την ευθύνη συντονισμού για την προστασία και ανάδειξη του ιστορικού κέντρου της πόλης (διατηρητέα κ.λ.π.).
• Την ευθύνη συντονισμού εκπόνησης Γ.Π.Σ. για τον Ενιαίο Δήμο Βέροιας.
• Την ευθύνη συντονισμού και εφαρμογής πολεοδομικών σχεδίων και συναφών εκτελεστών πράξεων, που δεν έχουν γενικότερο χαρακτήρα.
• Την εποπτεία και ευθύνη συντονισμού σύνταξης των πράξεων αναλογισμού αποζημίωσης, τακτοποίησης, προσκύρωσης κατά τις διατάξεις του ν.δ. 17.7.1923 συμπεριλαμβανομένων και όλων των προβλεπόμενων διαδικασιών.
• Την ευθύνη συντονισμού αξιοποίησης της δημοτικής περιουσίας, με πλήρη ηλεκτρονική χαρτογράφηση της περιουσίας του Δήμου.

γ) Την εποπτεία του Τμήματος Τεχνολογιών-Πληροφορικής-Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.).
δ) Την εποπτεία του Γραφείου Διαφάνειας.