old logoΑντιδήμαρχος Τεχνικών, Περιουσίας του Δήμου Βέροιας διατελεί με αντιμισθία ο κ. Τσαχουρίδης Αλέξανδρος. Με την 17046/1-9-2020(ΑΔΑ: ΩΜ56Ω9Ο-ΡΙΑ) Απόφαση ορίζονται οι αρμοδιότητες του ως εξής:

α) Την εποπτεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και συγκεκριμένα των Τμημάτων Τεχνικού-Συντήρησης Έργων (πλην του έργου «Κατασκευή Γέφυρας Αφών Κούσιου»), Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων-Εξοικονόμησης Ενέργειας, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων (εκτός των προγραμμάτων άρδευσης εκτάσεων των δημοτικών ενοτήτων Απ. Παύλου, Βεργίνας, Μακεδονίδος) και Συγκοινωνιών-Κυκλοφορίας – Αδειών Μεταφορών 

β) Την εποπτεία του Τμήματος Αξιοποίησης Δημοτικής Περιουσίας της Διεύθυνσης Υ.ΔΟΜ. – Κτηματολογίου – Περιουσίας και ειδικότερα :

• Την εποπτεία – συντονισμό υλοποίησης έργων ΣΕΣ (και συνεχιζόμενων ΕΣΠΑ).
• Την αξιοποίηση Εθνικών και Κοινοτικών πόρων.
• Το σχεδιασμό, προγραμματισμό και συντονισμό των έργων του Δήμου.
• Το Συγκοινωνιακό και Επιχειρησιακό Έργο.
• Την καταγραφή και ιεράρχηση έργων υποδομής τοπικής σημασίας σε συνεργασία με τους Προέδρους και Εκπροσώπους Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, προκειμένου να διασφαλισθεί η ισόρροπη ανάπτυξη.
• Την ευθύνη συντονισμού αξιοποίησης της δημοτικής περιουσίας, με πλήρη ηλεκτρονική χαρτογράφηση της περιουσίας του Δήμου.