Στον Αντιδήμαρχο Στυλιανό Ασλάνογλου, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία, αρμοδιότητες σχετικά με θέματα Αγροτικής Ανάπτυξης ,Άρδευσης, Αγροτικής Οδοποιίας, Ποιότητας Ζωής, Εμπορίου και Καταστημάτων και Προστασίας Ζώων Συντροφιάς, με την 47/02-01-2024 (ΑΔΑ:9ΩΩΓΩ9Ο-Τ6Ζ) ως εξής:old logo

Την εποπτεία όλων των Γραφείων των Τμημάτων Αγροτικής Παραγωγής και Αδειών Εμπορίου και Καταστημάτων της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης-Τουρισμού, καθώς και του Τμήματος Προστασίας Ζώων Συντροφιάς της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος – Καθαριότητας – Πολιτικής Προστασίας» και ειδικότερα:
- Την ευθύνη για τη σύσταση και λειτουργία Γραφείων Γεωργικής Ανάπτυξης (Γ.Γ.Α.).
- Την ευθύνη συντονισμού ενημέρωσης του αγροτικού πληθυσμού για τις βελτιωμένες μεθόδους παραγωγής και οργάνωσης των εκμεταλλεύσεων για την αντιμετώπιση των τεχνικών, οικονομικών και διαρθρωτικών προβλημάτων στο πλαίσιο των προγραμμάτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.
- Την εποπτεία – συντονισμό προγραμμάτων άρδευσης εκτάσεων των δημοτικών ενοτήτων Απ. Παύλου, Βεργίνας, Μακεδονίδος.
- Τον εντοπισμό και την υπόδειξη στην αρμόδια υπηρεσία, για εκτέλεση έργων τεχνικής υποδομής, τοπικής σημασίας, που αφορούν στη γεωργία, την κτηνοτροφία και την αλιεία και ιδίως αυτών που σχετίζονται με την αγροτική οδοποιία, την κατασκευή λιμνοδεξαμενών, τα έργα βελτίωσης βοσκοτόπων και τα εγγειοβελτιωτικά έργα.
- Την εποπτεία του Τμήματος Αδειών Εμπορίου και Καταστημάτων (άδειες ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, άσκησης στάσιμου εμπορίου, διαφήμισης, περιπτέρων, κ.λ.π.)
- Την εποπτεία του Τμήματος Προστασίας Ζώων Συντροφιάς.

 

 

Save
Cookies user prefences
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας διασφαλίσουμε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας. Εάν απορρίψετε τη χρήση των cookies, αυτός ο ιστότοπος ενδέχεται να μην λειτουργεί όπως αναμένεται.
Αποδοχή
Απόρριψη
Στατιστικά
cookie-statistics
Αποδοχή
Απόρριψη