ΚΑΠΑ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

Το Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας – Αλληλεγγύης – Αθλητισμού – Παιδείας και Προσχολικής Αγωγής Δήμου Βέροιας (ΚΑΠΑ Δ. Βέροιας) αποτελεί ένα Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Βέροιας. Δραστηριοποιείται στους κάτωθι κεντρικούς τομείς δράσης

Α. Στην προώθηση του αθλητικού πνεύματος και του αθλητισμού, με την εφαρμογή προγραμμάτων ενίσχυσης μαζικού αθλητισμού και διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων, αποβλέποντας στην προσέλκυση επισκεπτών, μέσω των αθλητικών δράσεων, τη γνωριμία τους με την περιοχή και την προώθηση του αθλητισμού σε μια ευρύτερη κατηγορία κοινού

Β. Στην υποστήριξη (αγωγή και εκπαίδευση) και κοινωνική φροντίδα της βρεφικής και παιδικής ηλικίας, μέσω των βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών, των κέντρων δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, με την εφαρμογή προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης, σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς, με την διοργάνωση πολιτιστικών δράσεων γενικής εκπαίδευσης , παρέχοντας με αυτόν τον τρόπο, γνώση και υπηρεσίες για την ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών

Γ. Στην μέριμνα, υποστήριξη και φροντίδα ηλικιωμένων, αλλά και κάθε άλλης κατηγορίας ευπαθών κοινωνικών ομάδων, με την πρόληψη βιολογικών, ψυχολογικών και κοινωνικών προβλημάτων, την παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας ιατρικής φροντίδας, φαρμακευτικής περίθαλψης, ψυχοκοινωνικής στήριξης ακόμα και στο σπίτι, κατά περίπτωση, εφόσον οι ωφελούμενοι δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν, στην προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού και της κοινωνικής αλληλεγγύης, με τη δημιουργία τοπικού δικτύου και την προβολή των ειδικών προβλημάτων, που αντιμετωπίζουν οι ομάδες στόχοι, ώστε το κοινωνικό σύνολο να ενεργοποιηθεί για την προστασία τους και να συμβάλλει, στο μέτρο του δυνατού, στην αντιμετώπισή τους, μέσω του εθελοντισμού και της κοινωνικής προσφοράς, στην προώθηση της εθελοντικής αιμοδοσίας μέσω δημιουργίας τράπεζας αίματος

Υπό την αιγίδα του ΚΑΠΑ λειτουργούν οι παρακάτω φορείς:

  • Παιδικοί και βρεφονηπιακοί Σταθμοί

1. Α΄Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Μουρούζη 2 Τηλ.2331061723

2. Β΄ Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Αργυρουπόλεως 3 Τηλ.2331026093

3. Γ΄ Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Πιερίων 28 Τηλ.2331022888

4. Δ΄ Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Παρ.Ηρακλέους 1 - μετακίνηση με το λεωφορείο Τηλ.23310 64698

5. Β΄Δημοτικός Βρεφ/κός Σταθμός (Εργοχώρι), - μετακίνηση με το λεωφορείο Τηλ.23310 29792

6. Γ΄ Δημοτικός Βρεφ/κός Παιδικός Σταθμός Πολυζωίδη 8 Τηλ.23310 20103

7. Δ΄Δημ Βρεφ/κος Παιδικός Σταθμός.(Ασώματα) Τηλ.23310 91188

8. Παιδικός Σταθμός Μακροχωρίου Τηλ.23310 41661

9. Παιδικός Σταθμός Αγ.Γεωργίου Τηλ. 23310 51207

10. Παιδικός Σταθμός Ριζωμάτων Τηλ. 23310 96342

11. Παιδικός Σταθμός Πατρίδας Τηλ 23310 20856

12. Παιδικός Σταθμός Παλατιτσίων, χωρίς σίτιση Τηλ. 23310 92790

  • ΚΔΑΠ (Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών)
  • Βοήθεια στο σπίτι
  • ΚΑΠΗ (Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων)
  • ΚΗΦΗ (Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων)
  • Κοινωνικό Ταμείο
  • Δημοτικό Ιατρείο ( Υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας σε άπορους και ανασφάλιστους πολίτες του «Καλλικρατικού» (διευρυμένου) Δήμου Βέροιας, από εθελοντές επαγγελματίες υγείας.)


Τα κεντρικά γραφεία του ΚΑΠΑ που εδρεύει στη Βέροια βρίσκονται επί της οδού Θ. Ζωγιοπούλου 5, στον 4ο όροφο.

Το προσωπικό του ΚΑΠΑ αποτελείται από διαφορετικούς κλάδους και ειδικότητες, ανάλογα με τον τομέα που εξυπηρετούν.

Διοικείται από ενδεκαμελές (11) Διοικητικό Συμβούλιο, τα μέλη του οποίου ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου, με λήξη θητείας τους, την εγκατάσταση νέου Δημοτικού Συμβουλίου.
Οι πόροι του ΚΑΠΑ προέρχονται από: α) την ετήσια τακτική επιχορήγηση του Δήμου Βέροιας, β) την συμμετοχή του σε επιδοτούμενα προγράμματα ΕΣΠΑ, γ) προγραμματικές συμβάσεις, δ) το αντίτιμο παροχής υπηρεσιών προς τρίτους, βάσει καταστατικού λειτουργίας του και ε) πάσης φύσεως συνδρομές, εισφορές, δωρεές, κληρονομιές, κληροδοτήματα, ενισχύσεις από πρόσωπα του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα και από φυσικά πρόσωπα.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε τον ιστότοπο www.veriakapa.gr

 

Save
Cookies user prefences
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας διασφαλίσουμε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας. Εάν απορρίψετε τη χρήση των cookies, αυτός ο ιστότοπος ενδέχεται να μην λειτουργεί όπως αναμένεται.
Αποδοχή
Απόρριψη
Στατιστικά
cookie-statistics
Αποδοχή
Απόρριψη