Δημοτικές Ενότητες -Τοπικές Κοινότητες - Δημοτικές Κοινότητες 
Δήμου Βέροιας

 

Δημοτικές Ενότητες, σύμφωνα με το σχέδιο «Καλλικράτη» (2ο άρθρο του νόμου 3852/2010 ) είναι ένας χωροταξικός προσδιοριστικός όρος διοικητικών υποδιαιρέσεων του ενιαίου πλέον Δήμου, σε εδαφικές περιφέρειες που τον συναποτελούν και φέρουν, η κάθε μια το όνομα ενός πρώην Καποδιστριακού Δήμου ή μιας Κοινότητας.

Οι Δημοτικές Ενότητες, με τη σειρά τους, υποδιαιρούνται σε Τοπικές Κοινότητες, οι οποίες αντιστοιχούν στα πρώην τοπικά διαμερίσματα. Τα τοπικά διαμερίσματα μετονομάζονται σε τοπικές κοινότητες, εφόσον έχουν πληθυσμό έως και 2.000 κατοίκους και σε Δημοτικές Κοινότητες εφόσον έχουν πληθυσμό μεγαλύτερο από 2.000 κατοίκους. Τοπικές ή δημοτικές κοινότητες αποτελούν και οι Δήμοι ή οι Κοινότητες που καταργήθηκαν ύστερα από εθελούσια συνένωση σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 410/1995 (ΦΕΚ 231 Α) ή συνενώνονται με τον παρόντα νόμο και δεν αποτελούνται από τοπικά διαμερίσματα.

Τα Όργανα της Δημοτικής Κοινότητας είναι:

  • Το συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας
  • Ο πρόεδρος του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας

Όργανα της Τοπικής Κοινότητας είναι:

  • Το συμβούλιο της τοπικής κοινότητας,
  • Ο πρόεδρος του συμβουλίου της τοπικής κοινότητας,
  • Ο εκπρόσωπος της τοπικής κοινότητας, προκειμένου για τοπικές κοινότητες μέχρι τριακόσιους (300) κατοίκους.


Σε τοπικές κοινότητες με πληθυσμό έως τριακόσιους (300) κατοίκους εκλέγεται ένας (1) εκπρόσωπος τοπικής κοινότητας.

Σε τοπικές κοινότητες με πληθυσμό από τριακόσιους έναν (301) έως δύο χιλιάδες (2.000) κατοίκους, το συμβούλιο τοπικής κοινότητας αποτελείται από τρία (3) μέλη.

Διοικητικά ο Δήμος Βέροιας αποτελείται από τις παρακάτω Ενότητες / Κοινότητες 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ - ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ (10)
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ - ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ (5)
ΒΕΡΓΙΝΑΣ - ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ (4)
ΔΟΒΡΑ - ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ (5)
ΜΑΚΕΔΟΝΙΔΟΣ - ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ (4)

 

Α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΕΡΟΙΑΣ  --  ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ (10)

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΡΟΙΑΣ
Α/Α Ονοματεπώνυμο Συνδυασμός
1 ΤΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ) Δράση Με Γνώση
2 ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δράση Με Γνώση
3 ΠΕΤΡΟΜΕΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Δράση Με Γνώση
4 ΟΡΤΑΝΤΖΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ (ΜΙΡΕΛΑ) Βέροια Πρωτεύουσα Πόλη
5 ΠΑΤΣΙΑΒΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Βέροια Πρωτεύουσα Πόλη
6 ΤΖΙΟΥΡΤΖΙΑ ΑΘΗΝΑ Βέροια Πρωτεύουσα Πόλη
7 ΠΑΠΑΝΔΡΩΝΗ ΑΝΤΩΝΙΑ Συνδημότες
8 ΗΛΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ Συνδημότες
9 ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Προτεραιότητα Στον Πολίτη
10 ΛΙΑΠΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΖΩΗ Δικαίωμα Για Νέα Βέροια
11      ΤΣΙΜΟΥΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ                                                                  Λαϊκή Συσπείρωση
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑΝΩΝ
Α/Α Ονοματεπώνυμο Συνδυασμός
1 ΣΟΦΙΑΝΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ) Ανεξάρτητη Κοινοτική Κίνηση Γεωργιανών Λευκόπετρας
2 ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΕΥΛΑΜΠΙΑ Ανεξάρτητη Κοινοτική Κίνηση Γεωργιανών Λευκόπετρας
3 ΤΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ Ανεξάρτητη Κοινοτική Κίνηση Γεωργιανών Λευκόπετρας
4 ΤΣΕΚΕΡΙΔΗΣ ΜΕΡΚΟΥΡΙΟΣ Ανεξάρτητη Κοινοτική Κίνηση Γεωργιανών Λευκόπετρας
5                 ΚΑΓΚΕΛΙΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ                                                                                                                               Ανεξάρτητη Κοινοτική Κίνηση Γεωργιανών Λευκόπετρας
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΥΜΑΡΙΑΣ
Α/Α Ονοματεπώνυμο Συνδυασμός
1 ΤΖΗΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ) Δράση Κουμαριάς
2 ΝΤΑΛΙΜΠΙΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δράση Κουμαριάς
3 ΚΑΡΥΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δράση Κουμαριάς
4 ΝΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ - ΜΑΡΙΑ Δράση Κουμαριάς
5 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ                                                 Δράση Κουμαριάς
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΑΝΕΑΣ
Α/Α Ονοματεπώνυμο Συνδυασμός
1 ΠΟΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)                                                 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΜΜΟΥ
Α/Α Ονοματεπώνυμο Συνδυασμός
1 ΣΙΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)                                                                                
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΣΩΜΑΤΩΝ
Α/Α Ονοματεπώνυμο Συνδυασμός
1 ΧΕΙΜΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ) Ένωση Ασωμάτων
2 ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ένωση Ασωμάτων
3 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ένωση Ασωμάτων
4 ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ Ασώματα
5 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ                                                     Ασώματα
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΡΑΧΗΣ
Α/Α Ονοματεπώνυμο Συνδυασμός
1 ΒΕΝΕΤΙΚΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ) Δικάιωμα Για Νέα Βέροια
2 ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δικάιωμα Για Νέα Βέροια
3 ΠΙΣΤΟΦΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ                                                                                                           Δύναμη Προοπτικής
4 ΚΩΝΣΤΑΝΤΗ ΑΝΘΟΥΛΑ                                    Δύναμη Προοπτικής
5        ΜΩΫΣΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ                                                              Προτεραιότητα Στον Πολίτη
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΥ
Α/Α Ονοματεπώνυμο Συνδυασμός
1       ΤΣΑΝΑΣΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ) Δημιουργική Συνεργασία
2 ΜΑΣΑΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Δημιουργική Συνεργασία
3 ΚΑΡΥΠΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ Δημιουργική Συνεργασία
4 ΣΤΟΛΤΙΔΟΥ ΑΝΝΑ Δυναμική Πρωτοβουλία Τριποτάμου
5     ΑΡΑΠΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ                                                                            Δυναμική Πρωτοβουλία Τριποτάμου
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Κ. ΒΕΡΜΙΟΥ
Α/Α Ονοματεπώνυμο Συνδυασμός
1 ΠΙΤΟΥΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)                                                          

 

Β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ  -- ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ (5)

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ
Α/Α Ονοματεπώνυμο Συνδυασμός
1 ΚΕΧΑΪΔΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ) Δράση Με Γνώση
2 ΑΡΑΠΑΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Δράση Με Γνώση
3 ΤΣΑΜΟΥΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δράση Με Γνώση
4 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ Βέροια Πρωτεύουσα Πόλη
5 ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ Βέροια Πρωτεύουσα Πόλη
6 ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Συνδημότες
7        ΖΕΡΚΟΥΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ                                                                          Προτεραιότητα Στον Πολίτη
   ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗΣ
 Α/Α  Ονοματεπώνυμο  Συνδυασμός
1 ΤΣΙΦΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)                                            Δράση Με Γνώση   
2 ΜΕΝΤΕΜΕΤΖΟΓΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ       Δράση Με Γνώση   
3 ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
4 ΡΩΜΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΒΑΤΟΥ
Α/Α Ονοματεπώνυμο Συνδυασμός
1 ΒΟΡΓΙΑΤΖΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ) Δράση Με Γνώση
2 ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δράση Με Γνώση
3 ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Δράση Με Γνώση
4 ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Δράση Με Γνώση
5        ΤΟΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                                                                       Προτεραιότητα Στον Πολίτη
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ν. ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑΣ
Α/Α Ονοματεπώνυμο Συνδυασμός
1 ΕΥΤΗΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)
Δράση Με Γνώση
2 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΥΛΙΝΑ Δράση Με Γνώση
3 ΓΕΡΟΥΛΙΔΗΣ ΤΡΥΦΩΝ Δράση Με Γνώση
4 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ Συνδημότες
5     ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ                                            Συνδημότες
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ
Α/Α Ονοματεπώνυμο Συνδυασμός
1 ΛΙΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ) Νέα Δύναμη Κουλούρας
2 ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Νέα Δύναμη Κουλούρας
3 ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Νέα Δύναμη Κουλούρας
4 ΝΕΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ Δράση Με Γνώση
5        ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ                                                                                      Δράση Με Γνώση

 

Γ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΕΡΓΙΝΑΣ  -- ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ (4)

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΡΓΙΝΑΣ
Α/Α Ονοματεπώνυμο Συνδυασμός
1 ΖΗΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ) Βεργίνα - Αιγές
2 ΣΠΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Βεργίνα - Αιγές
3 ΠΑΠΑΝΤΩΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Βεργίνα - Αιγές
4 ΝΤΟΒΑΣ ΘΩΜΑΣ Συνδημότες
5 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ                              Συνδημότες
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΑΤΙΤΣΙΩΝ
Α/Α Ονοματεπώνυμο Συνδυασμός
1 ΤΣΑΠΡΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ) Ανεξάρτηση Κίνηση
2 ΤΣΕΣΜΕΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Ανεξάρτηση Κίνηση
3 ΤΣΙΟΥΠΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ανεξάρτηση Κίνηση
4 ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Πορεία Ανάπτυξης 
5      ΚΑΚΑΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                                                                Πορεία Ανάπτυξης 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΥΚΕΑΣ
Α/Α Ονοματεπώνυμο Συνδυασμός
1      ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΣ ΗΛΙΑΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)                                                                                
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΟΧΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ
Α/Α Ονοματεπώνυμο Συνδυασμός
1      ΛΑΜΠΡΙΑΝΙΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)                                                                           

 

Δ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΟΒΡΑ  -- ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ (5)

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΤΡΙΔΑΣ
Α/Α Ονοματεπώνυμο Συνδυασμός
1 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ) Ενωμένη Πατρίδα 
2 ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ενωμένη Πατρίδα 
3 ΚΟΥΠΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ Ενωμένη Πατρίδα 
4 ΤΣΙΛΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ Ενωμένη Πατρίδα 
5        ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ                                                                                          Δικαίωμα Για Νέα Βέροια
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΛΟΦΟΥ
Α/Α Ονοματεπώνυμο Συνδυασμός
1 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ) Αγάπη για τον Τρίλοφο
2 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΣ Αγάπη για τον Τρίλοφο
3 ΚΟΥΠΑΤΣΙΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Αγάπη για τον Τρίλοφο
4 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ Αλλαγή Ελπίδας για τον Τρίλοφο
5        ΠΡΥΜΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ                                                                                       Αλλαγή Ελπίδας για τον Τρίλοφο
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΦΥΤΕΙΑΣ
Α/Α Ονοματεπώνυμο Συνδυασμός
1 ΒΥΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ) Συνδημότες
2 ΤΣΙΛΗ ΜΕΛΕΤΙΝΗ Συνδημότες
3 ΖΙΩΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Συνδημότες
4 ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ                          Δικαίωμα Για Νέα Βέροια 
5      ΣΤΟΥΓΙΑΝΝΟΥ ΑΡΓΥΡΕΝΙΑ                                                                Προτεραιότητα Στον Πολίτη
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Α/Α Ονοματεπώνυμο Συνδυασμός
1 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ) Δράση Με Γνώση 
2 ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ   Δράση Με Γνώση
3 ΛΙΑΤΣΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Δράση Με Γνώση 
4 ΒΟΥΤΣΙΚΙΔΟΥ ΜΕΛΑΝΘΗ Δικαίωμα Για Νέα Βέροια 
5      ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                                                                  Προτεραιότητα Στον Πολίτη
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ
Α/Α Ονοματεπώνυμο Συνδυασμός
1 ΠΑΠΑ ΣΟΦΙΑ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ) Δράση Με Γνώση 
2 ΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Δράση Με Γνώση 
3 ΓΙΟΥΡΟΥΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Δράση Με Γνώση 
4 ΣΙΑΡΕΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δικαίωμα Για Νέα Βέροια 
5      ΠΕϊΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ                                                                           Προτεραιότητα Στον Πολίτη

 

Ε. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΔΟΣ  -- ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ (4)

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΦΗΚΙΑΣ
Α/Α Ονοματεπώνυμο Συνδυασμός
1 ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ) Ανεξάρτητη Κίνηση Σφηκιάς
2 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ανεξάρτητη Κίνηση Σφηκιάς
3 ΤΣΟΛΑΚΗ ΑΘΗΝΑ Ανεξάρτητη Κίνηση Σφηκιάς
4 ΚΥΡΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ Ανεξάρτητη Κίνηση Σφηκιάς
5         ΠΕΤΣΑΒΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ                                                                  Δικαίωμα Για Νέα Βέροια
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΑΣΚΙΟΥ
Α/Α Ονοματεπώνυμο Συνδυασμός
1     ΠΑΓΟΥΡΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)                                            
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΡΙΖΩΜΑΤΩΝ
Α/Α Ονοματεπώνυμο Συνδυασμός
1 ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ) Δράση Με Γνώση 
2 ΔΕΛΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δράση Με Γνώση
3 ΒΟΥΛΙΟΥΒΑΣΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ Δράση Με Γνώση
4 ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δράση Με Γνώση
5

ΒΟΥΛΙΟΥΒΑΣΗ ΠΑΡΘΕΝΑ                                    

Δράση Με Γνώση
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΟΥ
Α/Α Ονοματεπώνυμο Συνδυασμός
1     ΚΕΦΤΕΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)                                                               
Save
Cookies user prefences
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας διασφαλίσουμε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας. Εάν απορρίψετε τη χρήση των cookies, αυτός ο ιστότοπος ενδέχεται να μην λειτουργεί όπως αναμένεται.
Αποδοχή
Απόρριψη
Στατιστικά
cookie-statistics
Αποδοχή
Απόρριψη