Προκηρύξεις - ΔιαγωνισμοίΤρεχοντες διαγωνισμοί και προκηρύξεις

Περισσότερα Άρθρα...

  1. Προκηρύξη διαγωνισμού «Αναβάθμιση Δικτυού δομημένης καλωδίωσης του Δημαρχιακού Μεγάρου Βέροιας»
  2. Δημοπρασία δασικών προϊόντων έτους 2021
  3. Δημοπρασία μίσθωση ακινήτων για την στέγαση του Κ.Η.Φ.Η. ΔΟΜΗ του Ν.Π. ΚΑΠΑ Δήμου Βέροιας
  4. Δημοπρασία Δημοσίου ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού με τίτλο: «Αρδευτικό δίκτυο οικισμού Μέσης Δ. Βέροιας»
  5. Προκηρύξη διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση 16ου Δημοτικού Σχολείου Βέροιας»
  6. Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ)
  7. Απευθείας ανάθεση προμήθειας Ζωοτροφών
  8. Προκήρυξη Διαγωνισμού για την Προμήθεια υγρών καυσίμων και ελαιολιπαντικών
  9. Προκήρυξη Διαγωνισμού για την προμήθεια Απορριμματοφόρων οχημάτων
  10. Προκήρυξη Ανοικτού Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού - Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων και προμήθεια ανταλλακτικών οχημάτων.

Αναζήτηση