Προκηρύξεις - ΔιαγωνισμοίΤρεχοντες διαγωνισμοί και προκηρύξεις

Περισσότερα Άρθρα...

  1. «Εργασίες διαμόρφωσης του χώρου για την Δημιουργία Πράσινου Σημείου στον Δήμο Βέροιας»
  2. Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας, «Δαπάνες για περισυλλογή, μεταφορά, φύλαξη, διατροφή και διατήρηση των ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων»
  3. Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού, για την κάλυψη των αναγκών των ΚΕΠ του Δήμου Βέροιας»
  4. Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς ειδών της ομάδας 'Β και της ομάδας 'Δ της υπ'αριθμ 437111/07-07-2023 διακήρυξης (ΑΔΑΜ:23PROC013036123) ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια Εξοπλισμού για την Αναβάθμιση Κοινοχρήστων Χώρων Δήμου Βέροιας»
  5. Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων και ελαιολιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου και των νομικών του προσώπων για τα έτη 2025-2026»
  6. Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος βελτίωσης λειτουργίας των υποδομών άρδευσης και μείωσης των απωλειών ύδατος του Δήμου βέροιας»
  7. Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΑΣ ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΚΘΕΤΗΡΙΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ»
  8. Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για την απευθείας ανάθεση της Υπηρεσίας με τίτλο "Ιατρός εργασίας για το προσωπικό του Δήμου Βέροιας για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους"
  9. Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την «προμήθεια και επισκευή ελαστικών οχημάτων & μηχανημάτων έργου έτους 2024»
  10. Διακήρυξη ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Ασφαλτόστρωση αγροτικού δρόμου στα αγροκτήματα Σφηκιάς και Ριζωμάτων Δήμου Βέροιας»

Αναζήτηση

Save
Cookies user prefences
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας διασφαλίσουμε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας. Εάν απορρίψετε τη χρήση των cookies, αυτός ο ιστότοπος ενδέχεται να μην λειτουργεί όπως αναμένεται.
Αποδοχή
Απόρριψη
Στατιστικά
cookie-statistics
Αποδοχή
Απόρριψη