Προκηρύξεις - ΔιαγωνισμοίΤρεχοντες διαγωνισμοί και προκηρύξεις

Περισσότερα Άρθρα...

  1. Πρόσκληση υποβολής προσφοράς: «προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικής ράμπας και πλατφόρμας ΑΜΕΑ στο 3Ο Δημοτικό Σχολείο Βέροιας»
  2. Πρόσκληση υποβολής προσφοράς: «Ασφάλιση τριών δημοτικών κτιρίων του Δήμου Βέροιας και του περιεχομένου τους»
  3. Δημόσιος ηλεκτρονικός ανοικτό διαγωνισμός: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ»
  4. Δημόσιος συνοπτικός διαγωνισμός:«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ-ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Ε. ΒΕΡΟΙΑΣ»
  5. Προκήρυξη Δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού: «Επισκευή και ενεργειακή αναβάθμιση εγκαταστάσεων Φιλίππειου Κλειστού Γυμναστηρίου Δήμου Βέροιας»
  6. Προκηρύξη Δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού: «Ολοκλήρωση κατασκευής ταμιευτήρα Οικισμού Χαράδρας Δ. Βέροιας (2020)»
  7. Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας «ιατρού εργασίας στο Δήμο Βέροιας για δύο (2) έτη.»
  8. Δημόσιος συνοπτικός διαγωνισμός:ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ - ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ, Δ.Ε. ΔΟΒΡΑ, Δ.Ε. ΜΑΚΕΔΟΝΙΔΟΣ»
  9. Συνοπτικός διαγωνισμός: «ανακατασκευή γηπέδου 5x5 στην οδό ΑΡΕΩΣ»
  10. Συνοπτικός διαγωνισμός: «Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) Δήμου Βέροιας»

Αναζήτηση