Προκηρύξεις - ΔιαγωνισμοίΤρεχοντες διαγωνισμοί και προκηρύξεις

Μετάθεση Ημερομηνίας Διαγωνισμού του Έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΧΑΡΑΔΡΑΣ Δ.ΒΕΡΟΙΑΣ»

ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΧΑΡΑΔΡΑΣ Δ.ΒΕΡΟΙΑΣ»

Συνημμένο

Περισσότερα Άρθρα...

  1. Πρόσκληση υποβολής προσφοράς: «διενέργεια απολύμανσης ως προληπτικό μέτρο για την αποτροπή μετάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 σε όλα τα κτίρια ευθύνης του Δήμου Βεροίας»
  2. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ «ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού Δήμου Βέροιας-ΟΜΑΔΑ Γ»
  3. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ της «προμήθειας και τοποθέτησης νέων κιγκλιδωμάτων στο κτίριο ΚΕΜΑΕΔ»
  4. Πρόσκληση υποβολής προσφοράς: «προμήθεια και τοποθέτηση αθλητικού δαπέδου για τον χώρο αθλητισμού – κλειστό γυμναστήριο του γηπέδου Μπάσκετ, στο πάρκο Ελιάς του Δήμου»
  5. Πρόσκληση υποβολής προσφοράς: «προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικής ράμπας και πλατφόρμας ΑΜΕΑ στο 3Ο Δημοτικό Σχολείο Βέροιας»
  6. Πρόσκληση υποβολής προσφοράς: «Ασφάλιση τριών δημοτικών κτιρίων του Δήμου Βέροιας και του περιεχομένου τους»
  7. Δημόσιος ηλεκτρονικός ανοικτό διαγωνισμός: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ»
  8. Δημόσιος συνοπτικός διαγωνισμός:«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ-ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Ε. ΒΕΡΟΙΑΣ»
  9. Προκήρυξη Δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού: «Επισκευή και ενεργειακή αναβάθμιση εγκαταστάσεων Φιλίππειου Κλειστού Γυμναστηρίου Δήμου Βέροιας»
  10. Προκηρύξη Δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού: «Ολοκλήρωση κατασκευής ταμιευτήρα Οικισμού Χαράδρας Δ. Βέροιας (2020)»

Αναζήτηση