Προκηρύξεις - ΔιαγωνισμοίΤρεχοντες διαγωνισμοί και προκηρύξεις

Προμήθεια επίπλων γραφείου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ο Δήμος Βέροιας πρόκειται να προβεί στην απευθείας ανάθεση της προμήθειας επίπλων και καρεκλών γραφείου προϋπολογισθείσας δαπάνης 1.904,00€ (χωρίς ΦΠΑ), 2.360,96 (με ΦΠΑ 24%) και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν σχετικές κλειστές προσφορές (οικονομική και τεχνική προσφορά) σύμφωνα με την επισυναπτόμενη έκθεση τεχνικών προδιαγραφών- μελέτη και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της προμήθειας.

Περισσότερα...

Προμήθεια επίπλων γραφείου Κοινωνικού Παντοπωλείου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ο Δήμος Βέροιας πρόκειται να προβεί στην απευθείας ανάθεση της προμήθειας επίπλων γραφείου προϋπολογισθείσας δαπάνης 988,00€ (χωρίς ΦΠΑ), 1.225,12 (με ΦΠΑ 24%) και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν σχετικές κλειστές προσφορές (οικονομική και τεχνική προσφορά) σύμφωνα με την επισυναπτόμενη έκθεση τεχνικών προδιαγραφών- μελέτη και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της προμήθειας.

Περισσότερα...

Κτηματογράφηση-Πολεοδόμηση-Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας και πράξη Εφαρμογής στις Πολεοδομικές Ενότητες ...

Ο ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ διακηρύσσει δημόσιο τακτικό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης: «Κτηματογράφηση-Πολεοδόμηση-Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας και πράξη Εφαρμογής στις Πολεοδομικές Ενότητες ΠΕ1β του οικισμού Βεργίνας και στην ΠΕ 2β του οικισμού Παλατιτσίων» που θα διεξαχθεί σύμφωνα με:

Περισσότερα...

Διακήρυξη έργου "Δαπάνες για κατεδαφίσεις αυθαιρέτων και επικίνδυνων κτισμάτων"

Ο Δήμος Βέροιας προκηρύσσει Δημόσιο ανοικτό συνοπτικό διαγωνισμόγια την ανάθεση του έργου«Δαπάνες για κατεδαφίσεις αυθαιρέτων και επικίνδυνων & ρυμοτομούμενων κτισμάτων  » με προϋπολογισμό μελέτης 74.400,00€  (συμπεριλαμβανομένων τουΦ.Π.Α).

Περισσότερα...

Αναζήτηση