Προκηρύξεις - ΔιαγωνισμοίΤρεχοντες διαγωνισμοί και προκηρύξεις

Περισσότερα Άρθρα...

  1. Διακήρυξη φανερής προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας για εκμίσθωση αγροτεμαχίου της Δημοτικής Κοινότητας Βέροιας για οκτώ (8) χρόνια
  2. Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για την απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας «Απολύμανσης (ομάδα Α) ,απεντόμωσης και μυοκτονίας (ομάδα Β) ,σε χώρους ευθύνης του Δήμου Βέροιας,για το έτος 2023»
  3. Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού με τίτλο "Προμήθεια ειδών τροφίμων για τη λειτουργία δομών του Δήμου Βέροιας και των νομικών του προσώπων και γάλακτος για το δικαιούχο προσωπικό τους για τα έτη 2023-2024"
  4. Ορθή Επανάληψη ως προς τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Πρόσκλησης για την Υπηρεσία με Τίτλο : «Αστική επίγεια καταπολέμηση κουνουπιών στο Δήμο Βεροίας για το έτος 2023»
  5. Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών διεξαγωγής μοριακών εξετάσεων για την ανίχνευση του κορωνοϊού SARS-CoV-2 στο προσωπικό του Δήμου ως προληπτικό μέτρο για την αποτροπή μετάδοσης της νόσου COVID-19 για το έτος 2023»
  6. Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για την απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας «Αστική επίγεια καταπολέμηση κουνουπιών στο Δήμο Βεροίας για το έτος 2023
  7. Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας «Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείων, εντύπων και φωτοαντιγραφικού χαρτιού»
  8. Hλεκτρονικός Διαγωνισμός για την υπηρεσία με τίτλο: «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων και προμήθεια ανταλλακτικών οχημάτων με συμφωνία – πλαίσιο για δύο (2) έτη»
  9. Hλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Ηλεκτροφωτισμός γηπέδου Τριποτάμου»
  10. Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Διαμόρφωση αυλής κοινοτικού καταστήματος Πατρίδας»

Αναζήτηση

Save
Cookies user prefences
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας διασφαλίσουμε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας. Εάν απορρίψετε τη χρήση των cookies, αυτός ο ιστότοπος ενδέχεται να μην λειτουργεί όπως αναμένεται.
Αποδοχή
Απόρριψη
Στατιστικά
cookie-statistics
Αποδοχή
Απόρριψη