Προκηρύξεις - ΔιαγωνισμοίΤρεχοντες διαγωνισμοί και προκηρύξεις

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς λογισμικού Η/Μ εγκαταστάσεων

Ο Δήμος Βέροιας πρόκειται να προβεί στην απευθείας ανάθεση της προμήθειας λογισμικών για σχεδιασμό Η/Μ εγκαταστάσεων και για εκπόνηση μελετών με βάση τον ΚΕΝΑΚ προϋπολογισθείσας δαπάνης 3.650,00€ (χωρίς ΦΠΑ), 4.526,00 (με ΦΠΑ 24%) και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν σχετικές κλειστές προσφορές (οικονομική και τεχνική προσφορά) σύμφωνα με την επισυναπτόμενη έκθεση τεχνικών προδιαγραφών- μελέτη και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της προμήθειας.

Περισσότερα...

Ενεργειακή αναβάθμιση 6ου & 13ου Δημοτικού Σχολείου Βέροιας

Ο Δήμος Βέροιας προκηρύσσει Δημόσιο ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου  «Ενεργειακή αναβάθμιση 6ου & 13ου Δημοτικού Σχολείου Βέροιας» προϋπολογισμού  620.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένων αναθεώρησης και 24%Φ.Π.Α). Το έργο συντίθεται από εργασίες κατηγορίας Έργων  Οικοδομικών και ΗΜ

Περισσότερα...

Αναζήτηση