Προκηρύξεις - ΔιαγωνισμοίΤρεχοντες διαγωνισμοί και προκηρύξεις

Περισσότερα Άρθρα...

  1. Διακήρυξη ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας για την σύναψη δημοσίας σύμβασης του έργου «Ολοκληρωμένη αστική παρέμβαση στην περιοχή της Βεργίνας »
  2. Ανοικτός Ηλεκτρονικός Δημόσιος Διαγωνισμός Άνω Ορίου για την «Προμήθεια εγκατάσταση, παραμετροποίηση και λειτουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος μίσθωσης ηλεκτρικών ποδηλάτων στο Δήμο Βέροιας»
  3. Διακήρυξη ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας για την σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου «Βελτίωση οδικής ασφάλειας στο Δήμο Βέροιας»
  4. Διακήρυξη φανερής προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας για εκμίσθωση αγροτεμαχίου της Δημοτικής Κοινότητας Βέροιας για οκτώ (8) χρόνια
  5. Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για την απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας «Απολύμανσης (ομάδα Α) ,απεντόμωσης και μυοκτονίας (ομάδα Β) ,σε χώρους ευθύνης του Δήμου Βέροιας,για το έτος 2023»
  6. Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού με τίτλο "Προμήθεια ειδών τροφίμων για τη λειτουργία δομών του Δήμου Βέροιας και των νομικών του προσώπων και γάλακτος για το δικαιούχο προσωπικό τους για τα έτη 2023-2024"
  7. Ορθή Επανάληψη ως προς τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Πρόσκλησης για την Υπηρεσία με Τίτλο : «Αστική επίγεια καταπολέμηση κουνουπιών στο Δήμο Βεροίας για το έτος 2023»
  8. Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών διεξαγωγής μοριακών εξετάσεων για την ανίχνευση του κορωνοϊού SARS-CoV-2 στο προσωπικό του Δήμου ως προληπτικό μέτρο για την αποτροπή μετάδοσης της νόσου COVID-19 για το έτος 2023»
  9. Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για την απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας «Αστική επίγεια καταπολέμηση κουνουπιών στο Δήμο Βεροίας για το έτος 2023
  10. Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας «Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείων, εντύπων και φωτοαντιγραφικού χαρτιού»

Αναζήτηση

Save
Cookies user prefences
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας διασφαλίσουμε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας. Εάν απορρίψετε τη χρήση των cookies, αυτός ο ιστότοπος ενδέχεται να μην λειτουργεί όπως αναμένεται.
Αποδοχή
Απόρριψη
Στατιστικά
cookie-statistics
Αποδοχή
Απόρριψη