Προκηρύξεις - ΔιαγωνισμοίΤρεχοντες διαγωνισμοί και προκηρύξεις

Περισσότερα Άρθρα...

  1. Προκήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού: Προμήθεια και επισκευή ελαστικών οχημάτων & μηχανημάτων έργου έτους 2022
  2. Διακηρύξη φανερής προφορικής δημοπρασίας: Εκποίηση τμήματος του με αρ. 1255 αγροτεμάχιου
  3. Δημόσιος ηλεκτρονικός ανοικτό διαγωνισμός:«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ, Δ.Ε. ΒΕΡΓΙΝΑΣ, Δ.Ε. ΔΟΒΡΑ ΚΑΙ Δ.Ε ΜΑΚΕΔΟΝΙΔΟΣ »
  4. Μετάθεση Ημερομηνίας Διαγωνισμού του Έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΧΑΡΑΔΡΑΣ Δ.ΒΕΡΟΙΑΣ»
  5. Πρόσκληση υποβολής προσφοράς: «διενέργεια απολύμανσης ως προληπτικό μέτρο για την αποτροπή μετάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 σε όλα τα κτίρια ευθύνης του Δήμου Βεροίας»
  6. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ «ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού Δήμου Βέροιας-ΟΜΑΔΑ Γ»
  7. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ της «προμήθειας και τοποθέτησης νέων κιγκλιδωμάτων στο κτίριο ΚΕΜΑΕΔ»
  8. Πρόσκληση υποβολής προσφοράς: «προμήθεια και τοποθέτηση αθλητικού δαπέδου για τον χώρο αθλητισμού – κλειστό γυμναστήριο του γηπέδου Μπάσκετ, στο πάρκο Ελιάς του Δήμου»
  9. Πρόσκληση υποβολής προσφοράς: «προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικής ράμπας και πλατφόρμας ΑΜΕΑ στο 3Ο Δημοτικό Σχολείο Βέροιας»
  10. Πρόσκληση υποβολής προσφοράς: «Ασφάλιση τριών δημοτικών κτιρίων του Δήμου Βέροιας και του περιεχομένου τους»

Αναζήτηση