Προκηρύξεις - ΔιαγωνισμοίΤρεχοντες διαγωνισμοί και προκηρύξεις

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο Αντιδήμαρχος Βέροιας

Διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε Επαναληπτική Φανερή Πλειοδοτική Δημοπρασία, σύμφωνα με την Απόφαση 179/2020 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας «Μη έγκριση Πρακτικών δημοπρασίας για εκποίηση – διάθεση δασικών προϊόντων από τα δημοτικά δάση Καστανιάς, Πολυδένδρου, Τριποτάμου και από δημοτικές εκτάσεις για το έτος 2020 και επανάληψη της Δημοπρασίας».

Περισσότερα...

Προμήθεια επίπλων γραφείου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ο Δήμος Βέροιας πρόκειται να προβεί στην απευθείας ανάθεση της προμήθειας επίπλων και καρεκλών γραφείου προϋπολογισθείσας δαπάνης 1.904,00€ (χωρίς ΦΠΑ), 2.360,96 (με ΦΠΑ 24%) και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν σχετικές κλειστές προσφορές (οικονομική και τεχνική προσφορά) σύμφωνα με την επισυναπτόμενη έκθεση τεχνικών προδιαγραφών- μελέτη και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της προμήθειας.

Περισσότερα...

Προμήθεια επίπλων γραφείου Κοινωνικού Παντοπωλείου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ο Δήμος Βέροιας πρόκειται να προβεί στην απευθείας ανάθεση της προμήθειας επίπλων γραφείου προϋπολογισθείσας δαπάνης 988,00€ (χωρίς ΦΠΑ), 1.225,12 (με ΦΠΑ 24%) και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν σχετικές κλειστές προσφορές (οικονομική και τεχνική προσφορά) σύμφωνα με την επισυναπτόμενη έκθεση τεχνικών προδιαγραφών- μελέτη και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της προμήθειας.

Περισσότερα...

Κτηματογράφηση-Πολεοδόμηση-Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας και πράξη Εφαρμογής στις Πολεοδομικές Ενότητες ...

Ο ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ διακηρύσσει δημόσιο τακτικό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης: «Κτηματογράφηση-Πολεοδόμηση-Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας και πράξη Εφαρμογής στις Πολεοδομικές Ενότητες ΠΕ1β του οικισμού Βεργίνας και στην ΠΕ 2β του οικισμού Παλατιτσίων» που θα διεξαχθεί σύμφωνα με:

Περισσότερα...

Αναζήτηση