Προκηρύξεις - ΔιαγωνισμοίΤρεχοντες διαγωνισμοί και προκηρύξεις

Περισσότερα Άρθρα...

  1. Πρόσκληση υποβολής προσφοράς: «Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείων»
  2. Προκήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού: Προμήθεια και επισκευή ελαστικών οχημάτων & μηχανημάτων έργου έτους 2022
  3. Πρόσκληση υποβολής προσφοράς: «Μεταφορά περιπτέρων»
  4. «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΥΨΕΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ »
  5. Προκήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού: Προμήθεια και επισκευή ελαστικών οχημάτων & μηχανημάτων έργου έτους 2022
  6. Διακηρύξη φανερής προφορικής δημοπρασίας: Εκποίηση τμήματος του με αρ. 1255 αγροτεμάχιου
  7. Δημόσιος ηλεκτρονικός ανοικτό διαγωνισμός:«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ, Δ.Ε. ΒΕΡΓΙΝΑΣ, Δ.Ε. ΔΟΒΡΑ ΚΑΙ Δ.Ε ΜΑΚΕΔΟΝΙΔΟΣ »
  8. Μετάθεση Ημερομηνίας Διαγωνισμού του Έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΧΑΡΑΔΡΑΣ Δ.ΒΕΡΟΙΑΣ»
  9. Πρόσκληση υποβολής προσφοράς: «διενέργεια απολύμανσης ως προληπτικό μέτρο για την αποτροπή μετάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 σε όλα τα κτίρια ευθύνης του Δήμου Βεροίας»
  10. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ «ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού Δήμου Βέροιας-ΟΜΑΔΑ Γ»

Αναζήτηση