Δελτία ΤύπουΔήμου Βέροιας

Ρυθμίσεις λειτουργίας Λαϊκής Αγοράς Μακροχωρίου, Αγίου Γεωργίου, Ριζωμάτων

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 64450/11-10-2020 Απόφαση (ΦΕΚ 4325 Β) από 13.10.2020 έως 25.10.2020, στις Λαϊκές Αγορές του Δήμου Βεροίας (Κοινότητα Βέροιας-Μακροχωρίου –Αγίου Γεωργίου), επιτρέπεται η συμμετοχή των πωλητών (παραγωγοί και επαγγελματίες), που δραστηριοποιούνται σε αυτές σύμφωνα με την άδειας τους, σε ποσοστό 65% ανά κατηγορία πωλητών.

Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των πάγκων των πωλητών ορίζεται σε τρία (3) μέτρα με τον ενδιάμεσο χώρο κενό – ελεύθερο από αντικείμενα.
Υποχρεωτική η χρήση μη ιατρικής μάσκας από το προσωπικό των πωλητών και τους καταναλωτές /κοινό.

Επιπλέον συνιστούμε στους καταναλωτές κατά την παρουσία τους στην Λαϊκή Αγορά και στα πλαίσια της ατομικής ευθύνης:

•Να τηρούν τις οδηγίες για τον περιορισμό της διασποράς του ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ covid 19

•Να φροντίζουν την αποφυγή του συνωστισμού στους πάγκους και στους διαδρόμους των λαϊκών αγορών. Απόσταση ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των ατόμων και διασφάλιση μη σχηματισμού ουράς άνω των πέντε (5) ατόμων

• Να αποφεύγουν την επαφή με τα χέρια, των προς πώληση προϊόντων (φρούτα και λαχανικά). Η δε τοποθέτηση αυτών σε σακούλες, για λόγους υγιεινής, να γίνεται από τους πωλητές.


Ο Αντιδήμαρχος

Στυλιανός Ασλάνογλου

 

Από σήμερα έως και την Κυριακή 25 Οκτωβρίου επιτρέπεται η συμμετοχή  στην λαϊκή Αγορά της κοινότητας Μακροχωρίου του Δήμου Βεροίας, των πωλητών (παραγωγοί και επαγγελματίες), που δραστηριοποιούνται σε αυτήν σε ποσοστό 65% των θέσεών των πωλητών της αγοράς  με σκοπό την τήρηση των τριών (3)  μέτρων ως  ελάχιστη  απόσταση μεταξύ των πάγκων των πωλητών με τον ενδιάμεσο χώρο κενό – ελεύθερο από αντικείμενα,  ως κάτωθι:.

 Συνημμένο: Λαϊκή Μακροχώρι

 

Από σήμερα έως και την Κυριακή 25 Οκτωβρίου επιτρέπεται η συμμετοχή  στην λαϊκή Αγορά της κοινότητας Αγίου Γεωργίου του Δήμου Βεροίας, των πωλητών (παραγωγοί και επαγγελματίες), που δραστηριοποιούνται σε αυτήν σε ποσοστό 65% των θέσεών των πωλητών της αγοράς  με σκοπό την τήρηση των τριών (3)  μέτρων ως  ελάχιστη  απόσταση μεταξύ των πάγκων των πωλητών με τον ενδιάμεσο χώρο κενό – ελεύθερο από αντικείμενα,  ως κάτωθι:.

 Συνημμένο: Λαϊκή Αγίου Γεωργίου

 

Από σήμερα έως και την Κυριακή 25 Οκτωβρίου επιτρέπεται η συμμετοχή  στην Κυριακάτικη Αγορά της κοινότητας Ριζωμάτων του Δήμου Βεροίας, των πωλητών  (παραγωγοί και επαγγελματίες), που δραστηριοποιούνται σε αυτήν σε ποσοστό 50% των θέσεών της αγοράς  με σκοπό την τήρηση των πέντε  (5)  μέτρων ως ελάχιστη  απόσταση μεταξύ των πάγκων των πωλητών με τον ενδιάμεσο χώρο κενό – ελεύθερο από αντικείμενα,  ως κάτωθι:. 

Συνημμένο: Λαϊκή Ριζωμάτων

Περίληψη τροποποίησης κανονισμού χρήσης παραχώρησης Κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Βέροιας

Με την αρ. 286/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η τροποποίηση – συμπλήρωση της υπ΄ αριθμ. 188/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης του κανονισμού Χρήσης Παραχωρούμενων Κοινοχρήστων Χώρων του Δήμου Βέροιας.

Περισσότερα...

Ρυθμίσεις λειτουργίας Λαϊκής Αγοράς της Κοινότητας Βέροιας

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Νόμου 4497/13-11-2017 (ΦΕΚ 171 A΄) με θέμα «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» όπως αυτός ισχύει σήμερα.
2. Η υπ΄αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.64450 Απόφαση/12-10-2020 (ΦΕΚ 4484 Β) όπως αυτή ισχύει σήμερα.
3. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Βέροιας Νομού Ημαθίας που εγκρίθηκε με την αριθ. 5109/2011 Απόφαση Γ.Γ.Α.Δ.Μ.Θ. (Φ.Ε.Κ. 1606 Β΄).
4. Την υπ΄ αριθμ. 17046/01-09-2020 απόφαση Δημάρχου Βέροιας με θέμα «Ορισμός Αντιδημάρχων και Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Δήμου» όπως ισχύει σήμερα.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Από την 13.10.2020 έως 25.10.2020 στην Λαϊκή Αγορά της κοινότητας Βεροίας του Δήμου Βεροίας, από τους πωλητές (παραγωγοί και επαγγελματίες), που δραστηριοποιούνται σε αυτήν σύμφωνα με την άδειας τους επιτρέπεται η συμμετοχή αυτών σε ποσοστό 65% ανά κατηγορία πωλητών και με σκοπό την τήρηση των ελάχιστων αποστάσεων απόσταση μεταξύ των πάγκων των πωλητών που ορίζεται σε τρία (3) μέτρα με τον ενδιάμεσο χώρο κενό – ελεύθερο από αντικείμενα καθώς και την εύρυθμη λειτουργία και την επάρκεια αυτής σε προϊόντα, ως κάτωθι:


Συνημμένο:

- Πίνακας Συμμετεχόντων

 

Πρόγραμμα εορτασμού επετείου της απελευθέρωσης Βέροιας

Πέμπτη 15-10-2020:
Γενικός σημαιοστολισμός όλων των Δημοσίων και Δημοτικών καταστημάτων, Ν.Π.Δ.Δ. και Τραπεζών ως και των οικιών από την ανατολή του ηλίου της 15ης Οκτωβρίου μέχρι τη δύση της 16ης Οκτωβρίου
Φωταγώγηση των Δημοσίων και Δημοτικών καταστημάτων καθώς και των καταστημάτων των Ν.Π.Δ.Δ. και των Τραπεζών τις βραδινές ώρες της 15ης και 16ης Οκτωβρίου.

Περισσότερα...

Αναζήτηση