Δελτία ΤύπουΔήμου Βέροιας

9η Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικής Κοινότητας Βέροιας έτους 2018

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 83, 88 και 89 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) καθώς και του άρθρου 79 του ανωτέρω Νόμου, όπως αντικαταστάθηκαν και τροποποιήθηκαν οι παρ. 1 και 2  με την παρ. 16 άρθρου 6 του Ν.4071/2012, σας ενημερώνουμε ότι θα πραγματοποιηθεί τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Βέροιας, που θα γίνει στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, 1ος όροφος, την 22-5-2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00, για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:


ΘΕΜΑ 1 
Επί αιτήματος του Συλλόγου Ιστορικού Αυτοκινήτου Β.Ελλάδος για παραχώρηση της χρήσης της πλατείας Ελιάς.

ΘΕΜΑ 2 
Επί αιτήματος του ΓΑΣ καράτε «ΕΡΜΗΣ» για παραχώρηση της χρήσης του αμφιθεάτρου της Αγίας Παρασκευής.

ΘΕΜΑ 3 
Επί αιτήματος της ΚΕΠΑ Δ.Βέροιας για παραχώρηση της χρήσης δημοτικών χώρων.

 

Η Πρόεδρος της
Δημοτικής Κοινότητας Βέροιας

Ελένη Γκόγκα

 

Κοινόχρηστοι χώροι

«Κοινόχρηστοι χώροι» είναι οι κάθε είδους δρόμοι, οι πλατείες, τα άλση, τα πεζοδρόμια, οι γέφυρες και γενικά οι προορισμένοι για κοινή χρήση ελεύθεροι χώροι, που καθορίζονται από το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο του οικισμού ή έχουν τεθεί σε κοινή χρήση με οποιοδήποτε άλλο νόμιμο τρόπο.

Περισσότερα...

Αναζήτηση