Δελτία ΤύπουΔήμου Βέροιας

Ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου (85/2018)

«Το Δ.Σ. Βέροιας εκφράζει την συμπαράστασή του στα δίκαια αιτήματα των εργαζομένων των βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών Δ.Βέροιας.
• Να παραμείνει ως έχει το δικαίωμα επιλογής των γονέων για τη φοίτηση στο νηπιαγωγείο ή στον παιδικό σταθμό.
• Να υπάρξει μεταβατική περίοδος τουλάχιστον 3 ετών προτού εφαρμοστεί το προεδρικό διάταγμα για τις τεχνικές προδιαγραφές των παιδικών σταθμών.
• Να υπάρξει η απαιτούμενη χρηματοδότηση των υφιστάμενων δομών, ώστε αυτές να δύναται να ανταποκριθούν στα νέα δεδομένα τόσο από την Πολιτεία όσο και από τους Δήμους.
• Να δοθεί βάρος από την τοπική αυτοδιοίκηση να ενισχυθούν/δημιουργηθούν νέες βρεφονηπιακές δομές και να υπάρχει μόνιμη και σταθερή εργασία για όλους».

      Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                                         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

         ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                                                                ΠΕΤΡΟΣ
       ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ                                                  ΤΣΑΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

4η Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικής Κοινότητας Βέροιας έτους 2018

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 83, 88 και 89 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) καθώς και του άρθρου 79 του ανωτέρω Νόμου, όπως αντικαταστάθηκαν και τροποποιήθηκαν οι παρ. 1 και 2 με την παρ. 16 άρθρου 6 του Ν.4071/2012, σας ενημερώνουμε ότι θα πραγματοποιηθεί τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Βέροιας, που θα γίνει στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, 1ος όροφος, την 27-2-2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:30, για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Περισσότερα...

Αιτήσεις και δικαιολογητικά για το Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Βέροιας

Από 1/2/2018 ξεκίνησε τη λειτουργία του το Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Βέροιας.

Το έργο με τίτλο: «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Βέροιας» έχει ενταχθεί στοΕπιχειρησιακόΠρόγραμμαΠεριφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).

Περισσότερα...

Καταγραφή και Ανανέωση Επαγγελματικών Αδειών Πωλητών Λαϊκών Αγορών, Πλανοδίου και Στάσιμου Εμπορίου

Θέμα: Καταγραφή και Ανανέωση Επαγγελματικών Αδειών Πωλητών Λαϊκών Αγορών, Πλανοδίου και Στάσιμου Εμπορίου που δεν έχουν ανανεώσει την άδεια τους σύμφωνα με την παλιά νομοθεσία λαϊκών Αγορών Ν. 4264/2014  .

Περισσότερα...

Αναζήτηση