Δελτία ΤύπουΔήμου Βέροιας

Αναστέλλεται η λειτουργία της Κυριακάτικη Αγορά της Τ.Κ. Ριζωμάτων.

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Νόμου 4497/13-11-2017 (ΦΕΚ 171 A΄) με θέμα «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» όπως αυτός ισχύει σήμερα.
2. Η υπ΄αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 69239 Απόφαση/29-10-2020 (ΦΕΚ 4777 Β) όπως αυτή ισχύει σήμερα.
3. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Βέροιας Νομού Ημαθίας που εγκρίθηκε με την αριθ. 5109/2011 Απόφαση Γ.Γ.Α.Δ.Μ.Θ. (Φ.Ε.Κ. 1606 Β΄)
4. Την υπ΄ αριθμ. 17046/01-09-2020 απόφαση Δημάρχου Βέροιας με θέμα «Ορισμός Αντιδημάρχων και Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Δήμου» όπως ισχύει σήμερα.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Από σήμερα έως και την Παρασκευή 06 Νοεμβρίου Αναστέλλεται η λειτουργία της Κυριακάτικη Αγορά της Τ.Κ. Ριζωμάτων.
Με την παρούσα καταργείτε η υπ΄ αριθ. 22346/27-10-2020 Απόφαση Δημάρχου Βέροιας.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

Πρόγραμμα εθελοντικών στειρώσεων αδέσποτων ζώων συντροφιάς

Σήμερα αναμένεται η άφιξη των ξένων εθελοντών κτηνιάτρων και από αύριο Σάββατο 31 Οκτωβρίου θα ξεκινήσει το πρόγραμμα εθελοντικών στειρώσεων αδέσποτων ζώων συντροφιάς στο Δήμο Βέροιας.

Περισσότερα...

Συλλογή κενών συσκευασιών φυτοπροστατευτικών προϊόντων

Στις 4 & 5 Νοεμβρίου 2020, για πέμπτη χρονιά, θα πραγματοποιηθεί η δεύτερη (2η) συλλογή κενών συσκευασιών φυτοπροστατευτικών προϊόντων του έτους.
Όλοι οι χρήστες γεωργικών φαρμάκων μπορούν να συμμετέχουν στο πιλοτικό πρόγραμμα με μόνη υποχρέωση να υποβάλλουν τις κενές πλαστικές συσκευασίες φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε τριπλό ξέπλυμα και στη συνέχεια να τις παραδώσουν στα καταστήματα πώλησης γεωργικών φαρμάκων που διαθέτουν ειδικό κάδο ή να τις αποθηκεύσουν σε δικό τους ασφαλές χώρο και να τις παραδώσουν τις ημέρες συλλογής.

Περισσότερα...

«Επαγρυπνούμε, δεν εφησυχάζουμε»

Η αλματώδης αύξηση των κρουσμάτων SARS-CοV-2 πανελλαδικά και τα επίπεδα επικινδυνότητας όπως έχουν οριστεί από τις αρμόδιες αρχές δείχνουν έναν και μοναδικό δρόμο για να αποφύγουμε την περαιτέρω εξάπλωση του κορονοϊού: Αυτόν της επαγρύπνησης και όχι του εφησυχασμού σε μία πόλη που έχει δείξει ότι μπορεί να αντιμετωπίσει την πανδημία με ορθό τρόπο.

Περισσότερα...

Αναζήτηση