Προσκλήσεις ΔημοτικούΔημοτικά Συμβούλια και εισηγητικά των θεμάτων

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στις 2-12-2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

ΘΕΜΑ 1ο:
Επί εισηγήσεως Οικονομικής Επιτροπής για την αναπροσαρμογή ή μη του α) ημερήσιου τέλους συμμετοχής στις λαϊκές αγορές του Δήμου και β)  τέλους χρήσης στην Κυριακάτικη Αγορά της Κοινότητας Ριζωμάτων (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 2ο:
Επί εισηγήσεως Οικονομικής Επιτροπής για την αναπροσαρμογή ή μη των τελών καθαριότητας & φωτισμού. (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 3ο:
Επί εισηγήσεως Οικονομικής Επιτροπής για αναπροσαρμογή ή μη των τελών χρήσης πεζοδρομίων-κοινοχρήστων χώρων κ.λ.π. (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 4ο:
Επί εισηγήσεως Οικονομικής Επιτροπής για την αναπροσαρμογή ή μη των τελών άρδευσης. (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 5ο:
Επί εισηγήσεως Οικονομικής Επιτροπής για την αναπροσαρμογή ή μη των τελών διαφήμισης. (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 6ο:
Επί εισηγήσεως Οικονομικής Επιτροπής για αναπροσαρμογή ή μη των τελών στάθμευσης. (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 7ο:
Επί εισηγήσεως Οικονομικής Επιτροπής για αναπροσαρμογή ή μη των δικαιωμάτων παροχής υπηρεσιών στα νεκροταφεία της Κοινότητας Βέροιας και στις λοιπές Κοινότητες του Δήμου. (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 8ο:
Επί εισηγήσεως Οικονομικής Επιτροπής για αναπροσαρμογή ή μη του δικαιώματος βοσκής. (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 9ο:
Επί εισηγήσεως Οικονομικής Επιτροπής για την αναπροσαρμογή ή μη του τέλους Τέλεσης Πολιτικών Γάμων. (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 10ο:
Επί εισηγήσεως Οικονομικής Επιτροπής για την αναπροσαρμογή ή μη του συντελεστή φόρου φωτιζόμενης επιφάνειας. (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 11ο:
Επί εισηγήσεως Οικονομικής Επιτροπής για την αναπροσαρμογή ή μη του τέλους αυθαίρετης χρήσης δημοτικών εκτάσεων. (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 12ο:
Ορισμός μελών, θητείας & συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Βέροιας. (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 13ο:
Καταρτισμός Ετησίου Προγράμματος Τουριστικής Προβολής Δ.Βέροιας, έτους 2020. (Εισηγητικό) (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 14ο:
Έγκριση ή μη α) σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δ.Βέροιας και Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, β) ορισμού εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στην Επιτροπή Παρακολούθησης και γ) εξουσιοδότησης του Δημάρχου για υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης (Εισηγητικό) (Εισηγητικό)(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 15ο:
Έγκριση ή μη α) υπογραφής συμφώνου συνεργασίας μεταξύ Δ.Βέροιας και Γενικής Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Επιχειρήσεων Τουρισμού  (ΓΕ.Π.Ο.Ε.Τ.), β) ορισμού εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του και γ) εξουσιοδότησης του Δημάρχου για υπογραφή του συμφώνου συνεργασίας (Εισηγητικό) (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 16ο:
Έγκριση ή μη α) καταρχήν κίνησης διαδικασίας εκμίσθωσης τμημάτων του υπ’ αριθ. 1147ζ αγροτεμαχίου της Κοινότητας Πατρίδας, για την εγκατάσταση σταθμών κινητής τηλεφωνίας και β) λύσης των συμφωνητικών εκμίσθωσης. (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 17ο:
Επί εισήγησης της Ο.Ε. α) για την έκθεση Εσόδων-Εξόδων και Ισολογισμού του Δήμου για το χρονικό διάστημα από 1/1/2019 ως 30/9/2019 (Γ΄ Τρίμηνο 2019) (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 18ο:
Έγκριση ή μη επιχορήγησης της Σχολικής Επιτροπής Α΄θμιας Εκπ/σης για την κάλυψη δαπάνης υλοποίησης του θεσμού του εθελοντή σχολικού τροχονόμου. (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 19ο :
Έγκριση ή μη επιχορήγησης σχολικών επιτροπών για την κάλυψη των λειτουργικών τους δαπανών (Δ΄ κατανομή έτους 2019). (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 20ο :
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου παραλαβής της υπηρεσίας «Μεταφορά υπολείμματος ανακυκλώσιμων υλικών σε Χ.Υ.Τ.Α». (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 21ο :
Επί αιτήματος του Μικτού Κέντρου Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας, Απασχόλησης και Κατάρτισης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες «Τα παιδιά της Άνοιξης» για την παραχώρηση της χρήσης μέρους της πλατείας Δημαρχείου (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 22ο :
Επί αιτήματος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου Πατρίδας για την παραχώρηση της χρήσης μέρους της πλατείας Δημαρχείου (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 23ο :
Επί αιτήματος της Π.Ε. Ημαθίας για την παραχώρηση της χρήσης της αίθουσας συνεδριάσεων του Δ.Σ. (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 24ο :
Επί αιτήματος της «Σχολής Χορού Σοφίας Αντωνιάδου» για την παραχώρηση της χρήσης δημοτικού χώρου. (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 25ο :
Έγκριση ή μη παροχής οικονομικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύναμο δημότη(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 26ο :
Έγκριση ή μη παροχής οικονομικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύναμο δημότη (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 27ο :
Έγκριση ή μη παροχής οικονομικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύναμη δημότισσα (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 28ο :
Έγκριση ή μη παροχής οικονομικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύναμη δημότισσα (Εισηγητικό)

 

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ

Αναζήτηση

Save
Cookies user prefences
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας διασφαλίσουμε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας. Εάν απορρίψετε τη χρήση των cookies, αυτός ο ιστότοπος ενδέχεται να μην λειτουργεί όπως αναμένεται.
Αποδοχή
Απόρριψη
Στατιστικά
cookie-statistics
Αποδοχή
Απόρριψη