Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019και το άρθρο 10 του ν.4674/2020, του άρθρου 67 του ν. 4830/2021 και της υπ’ αριθ. 643/69472/24-9-2021 εγκυκλίου του Υπ. Εσωτερικών, σας καλούμε σε έκτακτη συνεδρίαση που θα γίνει την Παρασκευή 24-12-2021 από 09:00-09:30, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (αποστολή ηλεκτρονικού εγγράφου από τους δημοτικούς συμβούλους για τη δήλωση πρόθεσης ψήφου και τυχόν απόψεών τους επί του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης), με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης το εξής:

 

ΘΕΜΑ

 

Επί εισήγησης της Ο.Ε. για την αναμόρφωση (13η) προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου Βέροιας, έτους 2021.

 

Το κατεπείγον της συνεδρίασης συνίσταται στο ότι προέκυψε ανάγκη αναμόρφωσης του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος του Δήμου Βέροιας έτους 2021, προκειμένου να δημιουργηθούν και να ενισχυθούν κωδικοί για την άμεση κάλυψη αναγκών του Δήμου (πληρωμή αποδοχών και εργοδοτικών εισφορών έκτακτου προσωπικού, δημιουργία Πράσινου Σημείου Δήμου Βέροιας)

          Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ

Save
Cookies user prefences
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας διασφαλίσουμε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας. Εάν απορρίψετε τη χρήση των cookies, αυτός ο ιστότοπος ενδέχεται να μην λειτουργεί όπως αναμένεται.
Αποδοχή
Απόρριψη
Στατιστικά
cookie-statistics
Αποδοχή
Απόρριψη