Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019 και το άρθρο 10 του ν.4674/2020, του άρθρου 67 του ν. 4830/2021 και της υπ’ αριθ. 643/24-9-2021 εγκυκλίου του Υπ. Εσωτερικών, σας καλούμε σε συνεδρίαση που θα γίνει: α) διά ζώσης στο Δημαρχείο, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46 και β) με τηλεδιάσκεψη (με χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr), στις 31-1-2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

ΘΕΜΑ

1ο :

Έγκριση της υπ’ αριθ. 60/2021 απόφασης του Δ/κού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης «Κοινωφελή Επιχείρηση Πολλαπλής Ανάπυξης», περί έγκρισης δημιουργίας τμήματος Fitness kids.

ΘΕΜΑ

2ο :

Ορισμός μελών Δ/κού Συμβουλίου του Ν.Π. με την επωνυμία «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Αθλητισμού, Παιδείας & Προσχολικής Αγωγής Δήμου Βέροιας» και δ.τ. «ΚΑΠΑ».

ΘΕΜΑ

3ο :

Ορισμός μελών Δ/κού Συμβουλίου του Ν.Π. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βέροιας».

ΘΕΜΑ

4ο :

Ορισμός μελών Δ/κού Συμβουλίου του Ν.Π. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βέροιας».

ΘΕΜΑ

5ο :

Ορισμός δύο ελεγκτών με τους αναπληρωτές τους για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο της Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο (ΚΕΔΗΠΕΘΕ)» Δ. Βέροιας

ΘΕΜΑ

6ο :

Ορισμός δύο ελεγκτών με τους αναπληρωτές τους για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο της Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Πολλαπλής Ανάπτυξης (ΚΕΠΑ)» Δ. Βέροιας

ΘΕΜΑ

7ο :

Ορισμός μελών και συγκρότηση της επιτροπής διαπραγμάτευσης για την ανάθεση της υπηρεσίας «Υπηρεσία τεχνικού συμβούλου για το έργο: Βιοκλιματικό-πολιτιστικό δίκτυο διαδρομών στην παλιά πόλη της Βέροιας».

ΘΕΜΑ

8ο :

Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του στην επιτροπή για την εκτίμηση της εν ζωή αξίας ζώων.

ΘΕΜΑ

9ο :

Κατάρτιση Ετήσιου Προγράμματος Τουριστικής Προβολής Δ. Βέροιας, έτους 2022

ΘΕΜΑ

10ο :

Έγκριση ή μη επικαιροποιημένου μνημονίου ενεργειών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από χιονόπτωση και παγετό 2021-2022.

ΘΕΜΑ

11ο :

Έκφραση γνώμης του Δ.Σ. για την εκτέλεση δειγματοληπτικών γεωτρήσεων και πενετρομετρήσεων, σε δημοτικούς χώρους  ή χώρους της γεωτεχνικής μελέτης του έργου «Αγωγός Μεταφοράς Φυσικού Αερίου Υψηλής Πίεσης Δυτικής Μακεδονίας».

ΘΕΜΑ

12ο :

Έγκριση ή μη μελέτης σήμανσης και προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την εκτέλεση του έργου «Αποχέτευση ακάθαρτων και εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων οικισμού Βεργίνας Δήμου Βέροιας».

ΘΕΜΑ

13ο :

Έγκριση ή μη  α) κίνησης διαδικασίας εκμίσθωσης των υπ’ αριθ. 155 και 157 αγροτεμαχίων της Δημοτικής Kοινότητας Κουλούρας Δήμου Βέροιας, β) καταρτισμού των όρων εκμίσθωσης και γ) εξουσιοδότησης του Δημάρχου.

ΘΕΜΑ

14ο :

Έγκριση ή μη α) παράτασης του συμβατικού χρόνου σύστασης ειδικού δεσμευμένου λογαριασμού για την υπηρεσία «Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας» και β) εξουσιοδότησης του Δημάρχου

ΘΕΜΑ

15ο :

Έγκριση ή μη εισόδου-εξόδου οχημάτων στα υπ’ αριθ. 941β και 941γ εκτός σχεδίου γεωτεμάχια του αγροκτήματος Τριλόφου.

ΘΕΜΑ

16ο :

Ορισμός δημοτικού συμβούλου ως δικαιούχου αποζημίωσης για τη συμμετοχή του στις συνεδριάσεις του Δ.Σ.

ΘΕΜΑ

17ο :

Έγκριση ή μη παροχής οικονομικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύναμο δημότη

ΘΕΜΑ

18ο :

Επί αιτήματος Δημοτικών Συμβούλων για την διατύπωση απόψεων σχετικά με την διαχείριση  απορριμμάτων στον Δήμο Βέροιας.

Στη συνεδρίαση του Δ.Σ. με φυσική παρουσία παρευρίσκονται δημοτικοί σύμβουλοι που είναι πλήρως εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες το τελευταίο τρίμηνο, οι οποίοι οφείλουν να επιδεικνύουν τα σχετικά πιστοποιητικά στον Πρόεδρο του Δ.Σ. πριν την έναρξη της συνεδρίασης, τηρουμένων των υγειονομικών μέτρων (απόσταση ενάμισι μέτρου μεταξύ των παρευρισκομένων, αναλογία ενός ατόμου ανά δύο τ.μ., χρήση μάσκας και αντισηπτικού).

Με τηλεδιάσκεψη (με χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr) συμμετέχουν οι αιρετοί που δεν πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις φυσικής παρουσίας ή δεν επιθυμούν να έχουν φυσική παρουσία στον χώρο της συνεδρίασης, εκπρόσωποι φορέων,  πολίτες και εκπρόσωποι των Μ.Μ.Ε.

Οι δημοτικοί σύμβουλοι:

Οφείλουν να ενημερώσουν τον Πρόεδρο του Δ.Σ. μέχρι την Παρασκευή 28/1/2021 και ώρα 13:00 για τον τρόπο συμμετοχής τους στη συνεδρίαση του Δ.Σ.

Εκπρόσωποι φορέων, πολίτες κι εκπρόσωποι Μ.Μ.Ε. δύνανται να συμμετέχουν στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με τηλεδιάσκεψη κατόπιν επικοινωνίας με τη Γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου (τηλ. 2331350529, 2331350597), μέχρι την Παρασκευή 28/1/2021.

Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για όλους τους πολίτες θα μεταδοθεί διαδικτυακά από το επίσημο κανάλι του Δήμου Βέροιας στο YouTube (https://www.youtube.com/channel/UCzMw_dKHDI9RbdOfhTxiO4w)

     

         Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ

Save
Cookies user prefences
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας διασφαλίσουμε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας. Εάν απορρίψετε τη χρήση των cookies, αυτός ο ιστότοπος ενδέχεται να μην λειτουργεί όπως αναμένεται.
Αποδοχή
Απόρριψη
Στατιστικά
cookie-statistics
Αποδοχή
Απόρριψη