Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019 και της υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.23983/29-04-2022 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄2137/30-04-2022), σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στις 16-05-2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

 

ΘΕΜΑ

1ο :

Έγκριση ή μη της αριθ. 12/2022 απόφασης Δ/κού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης «Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο  Δήμου Βέροιας», περί τροποποίησης προϋπολογισμού της δράσης «3ο Σχολείο Σκηνοθεσίας», 2ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του και εγγραφής των συμμετεχόντων μαθητών στην παραπάνω δράση.

ΘΕΜΑ

2ο :

Έγκριση ή μη έκδοσης ψηφίσματος για την υπογραφή και επικύρωση της συνθήκης απαγόρευσης των πυρηνικών όπλων.

ΘΕΜΑ

3ο :

Επί εισήγησης της Ο.Ε. για την αναμόρφωση (4η) προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος του Δήμου Βέροιας, έτους 2022.

ΘΕΜΑ

4ο :

Επί εισήγησης της Ο.Ε. για την αναμόρφωση (5η) προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος του Δήμου Βέροιας, έτους 2022.

ΘΕΜΑ

5ο :

Έγκριση ή μη μετατόπισης διάβασης πεζών στην οδό Πιερίων.

ΘΕΜΑ

6ο :

Έγκριση ή μη καθορισμού θέσεων για την πρακτική άσκηση σπουδαστών στον Δ.Βέροιας

ΘΕΜΑ

7ο :

Έγκριση ή μη καθορισμού θέσεων και ειδικοτήτων μαθητευόμενων Μεταλυκειακού Έτους-Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ κατά την περίοδο 2022-2023

ΘΕΜΑ

8ο :

Έγκριση ή μη καθορισμού θέσεων και ειδικοτήτων μαθητευομένων ΕΠΑ.Σ. της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης- Δ.ΥΠ.Α

ΘΕΜΑ

9ο :

Έγκριση ή μη παραλαβής της μελέτης «Κτηματογράφηση, Πολεοδόμηση, μελέτη Γεωλογικής καταλληλότητας και πράξη εφαρμογής στην Π.Ε 23 και σε τμήματα των Π.Ε.24, Π.Ε. 14 της πόλης Βέροιας».

ΘΕΜΑ

10ο :

Έγκριση ή μη α) πρακτικών δημοπρασίας γα την εκμίσθωση του υπ’ αριθ. 17 αγροτεμαχίου της Δημοτικής Κοινότητας Μακροχωρίου του κληροδοτήματος Τσαρούχη και β) εξουσιοδότησης του Δημάρχου.

ΘΕΜΑ

11ο :

Έγκριση ή μη εξόφλησης οφειλής των κληρονόμων του Κ.Δήμου σε δόσεις

ΘΕΜΑ

12ο :

Έγκριση ή μη α) ανάκλησης της υπ’ αριθ. 401/2015 απόφασης του Δ.Σ. β) δωρεάν παραχώρησης της χρήσης του γραφείου 11 της Δημοτικής Αγοράς και γ) εξουσιοδότησης του Δημάρχου.

ΘΕΜΑ

13ο :

Έγκριση ή μη θέσης σε κυκλοφορία οχημάτων του Δήμου.

ΘΕΜΑ

14ο :

Έγκριση ή μη εισόδου-εξόδου οχημάτων στο υπ’ αριθ. 284 εκτός σχεδίου γεωτεμάχιο του αγροκτήματος Βέροιας.

ΘΕΜΑ

15ο :

Έγκριση ή μη εισόδου-εξόδου οχημάτων στο υπ’ αριθ. 516α εκτός σχεδίου γεωτεμάχιο του αγροκτήματος Κουλούρας.

ΘΕΜΑ

16ο :

Έγκριση ή μη εισόδου-εξόδου οχημάτων στα υπ’ αριθ. 1211, 1212, 1213 εκτός σχεδίου γεωτεμάχια του αγροκτήματος Τριλόφου.

ΘΕΜΑ

17ο :

Έγκριση ή μη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στα πλαίσια της μελέτης «Μελέτη εργοταξιακής σήμανσης και διαρρύθμισης κυκλοφορίας του έργου εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών σε  περιοχή του Δήμου Βέροιας».

ΘΕΜΑ

18ο :

Αποδοχή ή μη προτεινόμενων συμβιβασμών μεταξύ Δήμου και φορολογουμένων πολιτών.

ΘΕΜΑ

19ο :

Έγκριση ή μη τροποποίησης-συμπλήρωσης της υπ’ αριθ. 302/2016 απόφασης του Δ.Σ., περί επικύρωσης του Μητρώου Εθελοντών Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Βέροιας

ΘΕΜΑ

20ο :

Έγκριση ή μη συμμετοχής του Δήμου και μετάβασης επίσημης αντιπροσωπείας στον Δήμο Καζανλάκ Βουλγαρίας, στα πλαίσια των εορταστικών εκδηλώσεων του «Φεστιβάλ των Ρόδων».

ΘΕΜΑ

21ο :

Επί αιτήματος της Κομμουνιστικής Νεολαίας Ελλάδας για την  παραχώρηση της χρήσης της πλατείας Δημαρχείου.

ΘΕΜΑ

22ο :

Επί αιτήματος του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Μικρασιατών Ν.Ημαθίας για την παραχώρηση της χρήσης του ισογείου χώρου του Δημαρχείου και της αίθουσας συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ

23ο :

Έγκριση ή μη παροχής οικονομικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύναμη δημότισσα.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 

ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ

Save
Cookies user prefences
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας διασφαλίσουμε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας. Εάν απορρίψετε τη χρήση των cookies, αυτός ο ιστότοπος ενδέχεται να μην λειτουργεί όπως αναμένεται.
Αποδοχή
Απόρριψη
Στατιστικά
cookie-statistics
Αποδοχή
Απόρριψη