Προσκλήσεις ΔημοτικούΔημοτικά Συμβούλια και εισηγητικά των θεμάτων

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στις 20-7-2022  ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

 

ΘΕΜΑ

1ο :

Επί εισήγησης της Ο.Ε. για την αναμόρφωση (8η) προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος του Δήμου Βέροιας, έτους 2022.

ΘΕΜΑ

2ο :

Επί εισήγησης της Ο.Ε. για την αναμόρφωση (9η) προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος του Δήμου Βέροιας, έτους 2022.

ΘΕΜΑ

3ο :

Έγκριση ή μη τροποποίησης Ο.Ε.Υ. Δήμου Βέροιας

ΘΕΜΑ

4ο :

Έγκριση ή μη της υπ’ αριθ. 13/2022 απόφασης του Δημοτικού Ιδρύματος «Δημοτικός Βρεφονηπιακός Σταθμός «ΘΕΑΝΩΣ ΖΩΓΙΟΠΟΥΛΟΥ» περί κατάρτισης νέου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας.

ΘΕΜΑ

5ο :

Έγκριση ή μη τροποποίησης της υπ’ αριθ. 441/2018 απόφασης του Δ.Σ., για την απευθείας αγορά μετοχών της υπό εκκαθάριση τελούσας Δευτεροβάθμιας Αγροτικής Συνεταιριστικής Οργάνωσης με την επωνυμία «Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Βέροιας» στην εταιρία «ΑΜΑΛΘΕΙΑ Α.Ε.»

ΘΕΜΑ

6ο :

Έγκριση ή μη τροποποίησης της υπ’ αριθ. 13/2022 απόφασης του Δ.Σ., περί ορισμού μελών Διοικητικού Συμβουλίου Ν.Π. με την επωνυμία «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Αθλητισμού Παιδείας & Προσχολικής Αγωγής Δήμου Βέροιας».

ΘΕΜΑ

7ο :

Έγκριση ή μη καθορισμού ύψους των μηνιαίων εξόδων παράστασης του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του Δ/κού Συμβουλίου του Ν.Π. με την επωνυμία «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Αθλητισμού Παιδείας & Προσχολικής Αγωγής Δήμου Βέροιας».

ΘΕΜΑ

8ο :

Έκφραση γνώμης του Δ.Σ για την μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου «Πτηνοτροφική μονάδα δυναμικότητας 50.200 χιλιάδων πτηνών πάχυνσης του Α.Ξυδόπουλου».

ΘΕΜΑ

9ο :

Έγκριση ή μη εξόφλησης οφειλής της Α.Δήμου σε δόσεις.

ΘΕΜΑ

10ο :

Έγκριση ή μη τροποποίησης της υπ’ αριθ. 142/2022 απόφασης του Δ.Σ., περί έγκρισης α) κίνησης διαδικασίας εκμίσθωσης του υπ’ αριθ. 111 αγροτεμαχίου του οικισμού Μέσης της Δημοτικής Κοινότητας Βέροιας, β) καταρτισμός των όρων εκμίσθωσης και γ) εξουσιοδότησης του Δημάρχου

ΘΕΜΑ

11ο :

Έκφραση γνώμης του Δ.Σ. για την εκποίηση τμήματος δρόμου που εμπίπτει εντός του υπ’ αριθ. 133 αγροτεμαχίου του οικισμού Μέσης.

ΘΕΜΑ

12ο :

Έγκριση ή μη υποβολής αιτήματος στο Υπουργείο Οικονομικών για τη δωρεάν παραχώρηση κατά πλήρη κυριότητα του υπ’ αριθ. ΑΚ21391/2169   ανταλλάξιμου κτήματος της πόλης Βέροιας.

ΘΕΜΑ

13ο :

Έγκριση ή μη επιστροφής αχρεωστήτως εισπραχθέντος χρηματικού ποσού στον Α.Ιωάννου.

ΘΕΜΑ

14ο :

Έγκριση ή μη επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος χρηματικού ποσού στον Θ.Χαρτοματσίδη.

ΘΕΜΑ

15ο :

Έγκριση ή μη τροποποίησης του σχεδίου απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα της πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Βέροιας με παράρτημα ΡΟΜΑ».

ΘΕΜΑ

16ο :

Έκφραση γνώμης του Δ.Σ. επί του τεχνικού προγράμματος του Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) Κεντρικής Μακεδονίας

ΘΕΜΑ

17ο :

Έγκριση ή μη εισόδου-εξόδου οχημάτων στο υπ’ αριθ. 372δ εκτός σχεδίου γεωτεμάχιο του αγροκτήματος Ταγαροχωρίου.

ΘΕΜΑ

18ο :

Έγκριση ή μη εισόδου-εξόδου οχημάτων στα υπ’ αριθ. 332, 337, 360, 727, 728, 729, 732, 733 και τμήματος του 866 εκτός σχεδίου γεωτεμαχίων του αγροκτήματος Βέροιας.

ΘΕΜΑ

19ο :

Έγκριση ή μη εισόδου-εξόδου οχημάτων στο υπ’ αριθ. 191 εκτός σχεδίου γεωτεμάχιο του αγροκτήματος Κομνηνίου.

ΘΕΜΑ

20ο :

Έγκριση ή μη κοπής ενός (1) ατόμου κυπαρισσιού, ενός (1) ατόμου ψευδακακίας και τεσσάρων (4) ατόμων λεμονοκυπαρισσίων στον αύλειο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Κομνηνίων.

ΘΕΜΑ

21ο :

Έγκριση ή μη παραχώρησης δημοτικού χώρου στη Δημοτική Κοινότητα Βεργίνας στον εκπολιτιστικό και μορφωτικό σύλλογο «ΟΙ ΑΙΓΕΣ»

ΘΕΜΑ

22ο :

Έγκριση ή μη παραχώρησης του αμφιθεάτρου της περιοχής Πασά Κιόσκι στον μορφωτικό αθλητικό σύλλογο «Η Καλλιθέα».

ΘΕΜΑ

23ο :

Έγκριση ή μη παραχώρησης δημοτικών χώρων στον Εκπολιτιστικό Σύλλογο Μικρασιατών Ν. Ημαθίας

ΘΕΜΑ

24ο :

Έγκριση ή μη παροχής οικονομικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύναμο δημότη

ΘΕΜΑ

25ο :

Έγκριση ή μη παροχής οικονομικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύναμο δημότη

ΘΕΜΑ

26ο :

Έγκριση ή μη παροχής οικονομικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύναμο δημότισσα

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ

Αναζήτηση

Save
Cookies user prefences
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας διασφαλίσουμε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας. Εάν απορρίψετε τη χρήση των cookies, αυτός ο ιστότοπος ενδέχεται να μην λειτουργεί όπως αναμένεται.
Αποδοχή
Απόρριψη
Στατιστικά
cookie-statistics
Αποδοχή
Απόρριψη