Προσκλήσεις ΔημοτικούΔημοτικά Συμβούλια και εισηγητικά των θεμάτων

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στις 31-8-2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

ΘΕΜΑ

1ο :

Θέση του Δ.Σ. επί των αιτημάτων υγειονομικών υπαλλήλων που έχουν τεθεί σε αναστολή εργασίας

ΘΕΜΑ

2ο :

Έγκριση ή μη της υπ’ αριθ. 58/2022 απόφασης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολλαπλής Ανάπτυξης Δ.Βέροιας, περί έγκρισης του κανονισμού λειτουργίας πληροφοριακών συστημάτων και Τ.Π.Ε.

ΘΕΜΑ

3ο :

Έγκριση ή μη της υπ’ αριθ. 217/2022 απόφασης της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Βέροιας, για την αντικατάσταση μέλους της επιτροπής της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν.1069/1980

ΘΕΜΑ

4ο :

Αποδοχή ή μη εξόφλησης των οφειλών και προσαυξήσεων του α) Συνδέσμου Καθαριότητας Μελίκης και Περιοχής και β) πρώην Δήμου Δοβρά από τον Δήμο Βέροιας.

ΘΕΜΑ

5ο :

Έγκριση ή μη α) ανάκλησης της υπ’ αριθ. 67/2021 απόφαση του Δ.Σ., β) τροποποίησης της υπ’ αριθ. 26/2012 απόφασης του Δ.Σ. και γ) δωρεάν παραχώρησης της χρήσης χώρων του κτιρίου με την ονομασία ΟΛΓΑΝΟΣ στην Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία

ΘΕΜΑ

6ο :

Έγκριση ή μη κίνησης διαδικασίας εκμίσθωσης του υπ’ αριθ. 2367 αγροτεμαχίου της Δημοτικής Κοινότητας Βέροιας.

ΘΕΜΑ

7ο :

Έγκριση ή μη έκδοσης ανακοίνωσης για την πρόσληψη προσωπικού, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών των υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα της Δ/νσης Περιβάλλοντος-Καθαριότητας-Πολιτικής Προστασίας.

ΘΕΜΑ

8ο :

Ορισμός μελών επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου «Ολοκλήρωση κατασκευής ταμιευτήρα οικισμού Χαράδρας Δήμου Βέροιας»

ΘΕΜΑ

9ο :

Έγκριση ή μη προγράμματος εορτασμού της επετείου απελευθέρωσης της Βέροιας.

ΘΕΜΑ

10ο :

Έγκριση ή μη παράτασης του χρόνου υλοτομίας της συστάδας 11β του δημοτικού δάσους Καστανιάς.

ΘΕΜΑ

11ο :

Έγκριση ή μη κοπής δέντρων εντός και πέριξ του Δημοτικού Σχολείου Αγίου Γεωργίου

ΘΕΜΑ

12ο :

Έγκριση ή μη συμμετοχής του Δήμου και μετάβασης επίσημης αντιπροσωπείας στον Δήμο Στροβόλου της Κυπριακής Δημοκρατίας, στα πλαίσια των εγκαινίων του Μουσείου Εθνομάρτυρα Αρχιεπισκόπου Κύπρου Κυπριανού

ΘΕΜΑ

13ο :

Επί αιτήματος της Οργανωτικής Επιτροπής 5ου Φεστιβάλ παραδοσιακών χορών Δήμου Βέροιας  για την παραχώρηση χρήσης δημοτικών χώρων.

ΘΕΜΑ

14ο :

Επί αιτήματος του αθλητικού σωματείου «OFF ROAD TEAM»  για την παραχώρηση της χρήσης της πλατείας Ελιάς.

ΘΕΜΑ

15ο :

Έγκριση ή μη παροχής οικονομικού βοηθήματος για την κάλυψη εξόδων ιατροδικαστικής εξέτασης, κηδείας και ταφής οικονομικά αδύναμου δημότη

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ

 

Αναζήτηση

Save
Cookies user prefences
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας διασφαλίσουμε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας. Εάν απορρίψετε τη χρήση των cookies, αυτός ο ιστότοπος ενδέχεται να μην λειτουργεί όπως αναμένεται.
Αποδοχή
Απόρριψη
Στατιστικά
cookie-statistics
Αποδοχή
Απόρριψη