Προσκλήσεις ΔημοτικούΔημοτικά Συμβούλια και εισηγητικά των θεμάτων

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019 και της υπ’ αριθ. Δ1α/Γ.Ποικ.53937/23-9-2022 ΚΥΑ, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στις 5-10-2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

ΘΕΜΑ

1ο :

Επί εισήγησης της Ο.Ε. για την Αναμόρφωση (13η) προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου Βέροιας έτους 2022.

ΘΕΜΑ

2ο :

Απόφαση του Δ.Σ. επί των βεβαιώσεων παράβασης των: α) Εταιρειών «Ι..Γ.ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ-Θ.Γ.ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ», β) Πολιτικής Παράταξης «Κουμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος», γ) «ΔΗΠΕΘΕ Βέροιας» και του «Θεάτρου Αυλαία Θεσσαλονίκης».

ΘΕΜΑ

3ο :

Έκφραση γνώμης του Δ.Σ. επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το έργο «Οδικός άξονας Εγνατία οδός-Βέροια-Νάουσα-Εθν.Οδός Θεσσαλονίκης-Έδεσσας, τμήμα Εγνατία οδός-Πατρίδα».

ΘΕΜΑ

4ο :

Έκφραση γνώμης του Δ.Σ. επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Εγκατάσταση και λειτουργία ΦΣΠΗΕ ισχύος 55,9949 MW και συνοδά έργα (υπόγειο δίκτυο διασύνδεσης με το ΚΥΤ 400/33 kv στη θέση βοσκότοπος-συνοδό έργο του ΑΣΠΗΕ της ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΒΕΡΜΙΟΥ ΑΕ)

ΘΕΜΑ

5ο :

Έκφραση γνώμης του Δ.Σ. για την εκ νέου επιβολή της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης επί φερόμενης ιδιοκτησίας των Μ.Χασιώτη, Η.Χασιώτη του Ο.Τ. 484 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της Δημοτικής Κοινότητας Βέροιας

ΘΕΜΑ

6ο :

Έγκριση ή μη αύξησης ωραρίου εργασίας υπαλλήλων του Δήμου με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου Μερικής Απασχόλησης.

ΘΕΜΑ

7ο :

Έγκριση ή μη υποβολής αιτήματος στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης για την παράταση του χρόνου υλοποίησης της παραχώρησης του υπ’ αριθ. 13 οικοπέδου της Δημοτικής Κοινότητας Βεργίνας.

ΘΕΜΑ

8ο :

Έγκριση ή μη δωρεάν παραχώρησης της χρήσης δημοτικού οικοπέδου κατά πλήρη κυριότητα στον Ιερό Ναό Κωνσταντίνου και Ελένης-Οσίου Νικοδήμου της πόλης της Βέροιας.

ΘΕΜΑ

9ο :

Έγκριση ή μη αναμόρφωσης προϋπολογισμού κληροδοτήματος Τσαρούχη έτους 2022

ΘΕΜΑ

10ο:

Έγκριση ή μη προϋπολογισμού κληροδοτήματος Τσαρούχη, έτος 2023

ΘΕΜΑ

11ο:

Έγκριση ή μη α) συμμετοχής του Δήμου Βέροιας στη συγκρότηση εθνικής ομάδας εργασίας για τη συμμετοχή στη στρατηγική σύμπραξη «Europe goes local-supporting youth work at the municipal level» και β) ορισμός εκπροσώπου.

ΘΕΜΑ

12ο:

Έγκριση ή μη έκδοσης ανακοίνωσης για την πρόσληψη προσωπικού, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση της πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Βέροιας με παράρτημα ΡΟΜΑ»

ΘΕΜΑ

13ο:

Έγκριση ή μη καταβολής των μέσων ατομικής προστασίας σε χρήμα, σε δικαιούχους εργαζόμενους/ες του Δήμου Βέροιας.

ΘΕΜΑ

14ο:

Έγκριση ή μη μελέτης εργοταξιακής σήμανσης και κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στα πλαίσια του έργου «Αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις σε κεντρικές οδούς της κοινότητας Κ.Βερμίου»

ΘΕΜΑ

15ο:

Επί εισήγησης της Ο.Ε. για την έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων και ισολογισμού του Δήμου, για το χρονικό διάστημα από 1/1/2022 έως 30/6/2022 (Β΄ Τρίμηνο 2022).

ΘΕΜΑ

16ο:

Έγκριση ή μη τροποποίησης της υπ’ αριθ. 180/2022 απόφασης του Δ.Σ., περί έγκρισης εξόφλησης οφειλής της Α. Δήμου σε δόσεις

ΘΕΜΑ

17ο:

Έγκριση ή μη τροποποίησης της υπ’ αριθ. 241/2022 απόφασης του Δ.Σ., περί έγκρισης εξόφλησης οφειλής του Δήμου Βέροιας στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) σε δόσεις.

ΘΕΜΑ

18ο:

Έγκριση ή μη συμμετοχής του Δήμου και μετάβασης επίσημης αντιπροσωπείας στον Δήμο Ούζιτσε της Σερβικής Δημοκρατίας, στα πλαίσια των εορταστικών εκδηλώσεων της «Ημέρας  της πόλης του Ούζιτσε»

ΘΕΜΑ

19ο:

Έγκριση ή μη οικονομικής ενίσχυσης της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «ΦΤΕΡΗ»

ΘΕΜΑ

20ο:

Επί αιτήματος του συλλόγου «Φίλοι του ποταμού Τριποτάμου Βέροιας» για την παραχώρηση χρήσης της αίθουσας συνεδριάσεων του Δ.Σ.

ΘΕΜΑ

21ο:

Επί αιτήματος του 3ου Σώματος Προσκόπων Βέροιας για την παραχώρηση της χρήσης τμήματος του πάρκου Αγ. Αναργύρων.

ΘΕΜΑ

22ο:

Επί αιτήματος του Φιλανθρωπικού Μη Κερδοσκοπιικού Συλλόγου Φίλων ΚΕΜΑΕΔ για την παραχώρηση της χρήσης του ισογείου χώρου του Δημαρχείου

ΘΕΜΑ

23ο:

Έγκριση ή μη παροχής οικονομικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύναμο δημότη

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ

Αναζήτηση

Save
Cookies user prefences
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας διασφαλίσουμε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας. Εάν απορρίψετε τη χρήση των cookies, αυτός ο ιστότοπος ενδέχεται να μην λειτουργεί όπως αναμένεται.
Αποδοχή
Απόρριψη
Στατιστικά
cookie-statistics
Αποδοχή
Απόρριψη