Προσκλήσεις ΔημοτικούΔημοτικά Συμβούλια και εισηγητικά των θεμάτων

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019, της υπ’ αριθ.Δ1α/ΓΠ.οικ. 16506/18-3-2022 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 1302/18-3-2022) και της υπ’ αριθ. 643/24-9-2021 εγκυκλίου του Υπ. Εσωτερικών σας καλούμε σε Έκτακτη συνεδρίαση που θα γίνει την Παρασκευή 21-10-2022 από 9:00-10:00, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (αποστολή ηλεκτρονικού εγγράφου από τους δημοτικούς συμβούλους για τη δήλωση πρόθεσης ψήφου και τυχόν απόψεών τους επί των θεμάτων  της ημερήσιας διάταξης), με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

 

ΘΕΜΑ

1ο:

Επί εισήγησης της Ο.Ε. για την Αναμόρφωση (14η) προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου Βέροιας έτους 2022.

ΘΕΜΑ

2ο:

Έγκριση ή μη παράτασης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στα πλαίσια της μελέτης «Συγκοινωνιακή μελέτη εργοταξιακής σήμανσης και κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στα πλαίσια του έργου αντικατάστασης αμιαντοσωλήνων του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης της πόλης της Βέροιας»

ΘΕΜΑ

3ο:

Επί αιτήματος της ομάδας «Φίλων Κλασικού Αυτοκινήτου Βέροιας» για την παραχώρηση της χρήσης της πλατείας Ελιάς.

ΘΕΜΑ

4ο:

Επί αιτήματος της Πανελλήνιας Ένωσης Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης και Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδος για την παραχώρηση της χρήσης της πλατείας Ελιάς.

ΘΕΜΑ

5ο:

Επί αιτήματος της ομάδας Πανελλήνιου Δικτύου Θηλασμού για την παραχώρηση της χρήσης της πλατείας Ελιάς.

Η Συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα λόγω της αναγκαιότητας άμεσης αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού για την απρόσκοπτη και εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ

Αναζήτηση

Save
Cookies user prefences
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας διασφαλίσουμε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας. Εάν απορρίψετε τη χρήση των cookies, αυτός ο ιστότοπος ενδέχεται να μην λειτουργεί όπως αναμένεται.
Αποδοχή
Απόρριψη
Στατιστικά
cookie-statistics
Αποδοχή
Απόρριψη