Προσκλήσεις ΔημοτικούΔημοτικά Συμβούλια και εισηγητικά των θεμάτων

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019, της υπ’ αριθ.Δ1α/ΓΠ.οικ. 16506/18-3-2022 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 1302/18-3-2022) και της υπ’ αριθ. 643/24-9-2021 εγκυκλίου του Υπ. Εσωτερικών σας καλούμε σε έκτακτη συνεδρίαση που θα γίνει την Δευτέρα 21-11-2022 από 9:00-10:00, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (αποστολή ηλεκτρονικού εγγράφου από τους δημοτικούς συμβούλους για τη δήλωση πρόθεσης ψήφου και τυχόν απόψεών τους επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης), με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

 

ΘΕΜΑ

1o

Επί εισήγησης της Ο.Ε. για την Αναμόρφωση (16η) προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου Βέροιας έτους 2022.

ΘΕΜΑ

2o

Επί αιτήματος του Νομικού Προσώπου «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης Αθλητισμού Παιδείας & Προσχολικής Αγωγής» για την παραχώρηση της χρήσης α)της πλατείας Δημαρχείου και β)του ισογείου χώρου του Δημαρχείου.

 

Η Συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα λόγω της αναγκαιότητας άμεσης αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού για την απρόσκοπτη και εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου.

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ

Αναζήτηση

Save
Cookies user prefences
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας διασφαλίσουμε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας. Εάν απορρίψετε τη χρήση των cookies, αυτός ο ιστότοπος ενδέχεται να μην λειτουργεί όπως αναμένεται.
Αποδοχή
Απόρριψη
Στατιστικά
cookie-statistics
Αποδοχή
Απόρριψη