Προσκλήσεις ΔημοτικούΔημοτικά Συμβούλια και εισηγητικά των θεμάτων

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019 και της υπ’ αριθ. 375/2-6-2022 εγκυκλίου του Υπ. Εσωτερικών σας καλούμε σε έκτακτη συνεδρίαση που θα γίνει την Tρίτη 14-2-2023 από 9:00-10:00, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (αποστολή ηλεκτρονικού εγγράφου από τους δημοτικούς συμβούλους για τη δήλωση πρόθεσης ψήφου και τυχόν απόψεών τους επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης), με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

 

ΘΕΜΑ

1ο :

Έγκριση ή μη υποβολής σχεδίου πολυετούς προγραμματισμού προσλήψεων μόνιμου προσωπικού του Δήμου Βέροιας για τα έτη 2024-2027

ΘΕΜΑ

2ο :

Έγκριση ή μη προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού  για την κάλυψη αναγκών των υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Βέροιας (Υπηρεσία Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού) για το έτος 2023

ΘΕΜΑ

3ο :

Έγκριση ή μη επιχορήγησης της Σχολικής Επιτροπής Α΄θμιας Εκπ/σης για την κάλυψη δαπάνης υλοποίησης του θεσμού του εθελοντή σχολικού τροχονόμου

ΘΕΜΑ

4ο :

Έγκριση ή μη επιχορήγησης σχολικών επιτροπών για την κάλυψη των λειτουργικών τους δαπανών (Α΄ κατανομή έτους 2023)

ΘΕΜΑ

5ο :

Επί αιτήματος του Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΣΔΑ) Κεντρικής Μακεδονίας για την παραχώρηση χρήσης της αίθουσας συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΘΕΜΑ

6ο :

Επί αιτήματος του Γενικού Νοσοκομείου Βέροιας για την παραχώρηση χρήσης της αίθουσας συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ

7ο :

Επί αιτήματος της 8ης Τ.Ο.Μ.Υ Δ.Βέροιας για την παραχώρηση χρήσης της Πλατείας Δημαρχείου.

Η Συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα λόγω της αναγκαιότητας α) υποβολής αιτημάτων του Δήμου Βέροιας στο Υπουργείο Εσωτερικών για την πρόσληψη προσωπικού έως της 20-2-2023, β) άμεσης  κάλυψης λειτουργικών δαπανών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Δήμου Βέροιας και γ) παραχώρηση χρήσης του χώρου της Πλατείας Δημαρχείου στις 17-2-2023 και της αίθουσας συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στις 15 και 17-2-2023

Αναζήτηση

Save
Cookies user prefences
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας διασφαλίσουμε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας. Εάν απορρίψετε τη χρήση των cookies, αυτός ο ιστότοπος ενδέχεται να μην λειτουργεί όπως αναμένεται.
Αποδοχή
Απόρριψη
Στατιστικά
cookie-statistics
Αποδοχή
Απόρριψη