Προσκλήσεις ΔημοτικούΔημοτικά Συμβούλια και εισηγητικά των θεμάτων

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019 και της υπ’ αριθ. 375/2-6-2022 εγκυκλίου του Υπ. Εσωτερικών σας καλούμε σε έκτακτη συνεδρίαση που θα γίνει την Τετάρτη 22-3-2023 από 9:00-10:00, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (αποστολή ηλεκτρονικού εγγράφου από τους δημοτικούς συμβούλους για τη δήλωση πρόθεσης ψήφου και τυχόν απόψεών τους επί του μόνου θέματος της ημερήσιας διάταξης), με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης το εξής:

 

ΘΕΜΑ

 

Έγκριση ή μη α) ανάκλησης της υπ’ αριθ. 116/2023 απόφασης του Δ.Σ. και β) αποδοχής εισήγησης της Ο.Ε για την αναμόρφωση (2η) προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου Βέροιας, έτους 2023.

Το κατεπείγον της συνεδρίασης συνίσταται στο ότι προκύπτει ανάγκη αναμόρφωσης του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος του Δήμου Βέροιας έτους 2023, προκειμένου να δημιουργηθούν και να ενισχυθούν κωδικοί για την άμεση κάλυψη αναγκών του Δήμου και την αποδοχή χρηματοδοτήσεων, λόγω προθεσμιών.

Οι δημοτικοί σύμβουλοι καλούνται να ψηφίσουν μόνο για τις Α΄, ΙΑ΄, ΙΔ΄, ΚΗ΄, ΚΘ΄, ΛΒ΄, ΛΓ΄ και ΛΔ΄ παραγράφους της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ

 

Αναζήτηση

Save
Cookies user prefences
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας διασφαλίσουμε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας. Εάν απορρίψετε τη χρήση των cookies, αυτός ο ιστότοπος ενδέχεται να μην λειτουργεί όπως αναμένεται.
Αποδοχή
Απόρριψη
Στατιστικά
cookie-statistics
Αποδοχή
Απόρριψη