Προσκλήσεις ΔημοτικούΔημοτικά Συμβούλια και εισηγητικά των θεμάτων

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019, της με αρ. πρωτ. 14473/11-4-2012 απόφασης του Υπ. Εσωτερικών  και της υπ’ αριθ. 375/2-6-2022 εγκυκλίου του Υπ. Εσωτερικών σας καλούμε σε έκτακτη συνεδρίαση που θα γίνει την Παρασκευή 23-6-2023 από 9:00-10:00, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (αποστολή ηλεκτρονικού εγγράφου από τους δημοτικούς συμβούλους για τη δήλωση πρόθεσης ψήφου και τυχόν απόψεών τους επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης), με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

 

ΘΕΜΑ

1ο :

Έγκριση ή μη της αριθ. 99/2023 απόφασης του Ν.Π. «Κ.Κ.Π.Α.Α.Π.&Π.Α.», περί αναμόρφωσης (3ης) του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος, έτους 2023.

ΘΕΜΑ

2ο :

Έγκριση ή μη ένταξης του Δήμου Βέροιας στους φορείς που μετέχουν στην υλοποίηση μαθητείας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης – Δ.ΥΠ.Α. (πρώην Ο.Α.Ε.Δ.) και καθορισμός του αριθμού μαθητευομένων, για το σχολικό έτος 2023-2024

ΘΕΜΑ

3ο :

Επί αιτήματος του Συλλόγου Νεολαίας Ημαθίας για την δωρεάν παραχώρηση της χρήσης δημοτικού χώρου στη θέση «Πλατάνια» της Δ.Κ. Βεργίνας

ΘΕΜΑ

4ο :

Επί αιτήματος της 11ης Τ.Ο.Μ.Υ Δ.Βέροιας για την δωρεάν παραχώρηση της χρήσης της Πλατείας Δημαρχείου

Η συνεδρίαση του Δ.Σ. είναι κατεπείγουσα διότι α) προκύπτει ανάγκη άμεσης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος του Ν.Π. «Κ.Κ.Π.Α.Α.Π.&Π.Α.», β) υποβλήθηκαν αιτήματα τις προηγούμενες ημέρες από συλλόγους και φορείς της πόλης για την παραχώρηση δημοτικών χώρων για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων και γ) η απόφαση του Δ.Σ. για την ένταξη του Δήμου Βέροιας στους φορείς που μετέχουν στην υλοποίηση μαθητείας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης πρέπει να υποβληθεί στο Υπ.Παιδείας μέχρι τις 7-7-2023.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ

 

 

 

 

 

Αναζήτηση

Save
Cookies user prefences
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας διασφαλίσουμε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας. Εάν απορρίψετε τη χρήση των cookies, αυτός ο ιστότοπος ενδέχεται να μην λειτουργεί όπως αναμένεται.
Αποδοχή
Απόρριψη
Στατιστικά
cookie-statistics
Αποδοχή
Απόρριψη