Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στις 21-8-2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

 

ΘΕΜΑ

1ο :

Επί εισήγησης της Ο.Ε για την αναμόρφωση (9η) προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου Βέροιας, έτους 2023.

ΘΕΜΑ

2ο :

Έγκριση ή μη της αριθ. 138/2023 απόφασης του Ν.Π. «Κ.Κ.Π.Α.Α.Π.&Π.Α.», περί αναμόρφωσης (4ης) του προϋπολογισμού, του έτους 2023.

ΘΕΜΑ

3ο :

Έγκριση ή μη της έκτακτης επιχορήγησης του Ν.Π. «Κ.Κ.Π.Α.Α.Π.&Π.Α.», έτους 2023.

ΘΕΜΑ

4ο :

Έγκριση ή μη α) προσχώρησης στους όρους και συμφωνίες στης σύμβασης του δεσμευμένου καταπιστευτικού Escrow Account, β) εξουσιοδότησης του Δημάρχου, γ) ορισμού του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ως χειριστή και μεσεγγυούχου

ΘΕΜΑ

5ο :

Επί ενστάσεως των Ι.Γ. κλπ. κατά της υπ’αριθ. 126/2023 απόφασης του Δ.Σ.

ΘΕΜΑ

6ο :

Έγκριση ή μη της επικαιροποίησης της υπ’ αριθ. 305/2022 απόφασης του Δ.Σ. περί έγκρισης λίστας ονομάτων Μακεδονομάχων για την ανέγερση νέας αναμνηστικής στήλης

ΘΕΜΑ

7ο :

Έγκριση ή μη εκ νέου υποβολής αιτήματος για τη συμμετοχή του Δήμου Βέροιας στον Η΄ Κύκλο (2023) του Προγράμματος επιχορήγησης του ΟΑΕΔ, για την απασχόληση 8.500 μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών

ΘΕΜΑ

8ο :

Έγκριση ή μη υποβολής πρότασης στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας) για τη συνέχιση της πράξης «Συνεχιζόμενες δομές παροχής βασικών αγαθών»

ΘΕΜΑ

9ο :

Έγκριση ή μη υποβολής πρότασης στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας) για τη συνέχιση της πράξης «Συνέχιση λειτουργίας Κέντρων Κοινοτήτων (Ομάδα Β΄)»

ΘΕΜΑ

10ο :

Έκφραση γνώμης του Δ.Σ. για την εκ νέου επιβολή της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης επί φερόμενης ιδιοκτησίας Μ.Κ. κλπ στο Ο.Τ. 484η (λόφος Βικέλα) της πόλης Βέροιας

ΘΕΜΑ

11ο :

Έκφραση γνώμης του Δ.Σ. για τη δυνατότητα χρήσης νερού και του δικτύου ύδρευσης για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από την Α.Π.

ΘΕΜΑ

12ο :

Έγκριση ή μη δωρεάν παραχώρησης της χρήσης γραφείου της Δημοτικής Αγοράς Βέροιας στο Σωματείο «Σύλλογος Πολυτέκνων με τρία παιδία Ν.Ημαθίας».

ΘΕΜΑ

13ο :

Έγκριση ή μη δωρεάν παραχώρησης της χρήσης τμήματος του υπ’ αριθμ. 55 αγροκτήματος Μακροχωρίου στο Σωματείο «Αερολέσχη Ημαθίας».

ΘΕΜΑ

14ο :

Έγκριση ή μη δωρεάν παραχώρησης της χρήσης του κατηργημένου Δημοτικού Σχολείου του οικισμού Ελαφίνας στον Πολιτιστικό Περιβαλλοντικό Σύλλογο Ελαφίνας.

ΘΕΜΑ

15ο :

Έγκριση ή μη ανάκλησης των υπ’ αριθ 182/2018, 215/2017, 803,2017, 584/2017 και μερικής ανάκλησης των υπ’ αριθ 503/2017 και 434/2017 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ

16ο :

Έγκριση ή μη μελέτης εργοταξιακής σήμανσης και κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στα πλαίσια του έργου «Αντιστηρίξεις οδών»

ΘΕΜΑ

17ο :

Έγκριση ή μη εισόδου-εξόδου στο υπ’ αριθ. 2829 εκτός σχεδίου γεωτεμάχιο του αγροκτήματος Βέροιας

ΘΕΜΑ

18ο :

Έγκριση ή μη εισόδου-εξόδου στα υπ’ αριθ. 1554 και 1555 εκτός σχεδίου γεωτεμάχια του αγροκτήματος Τριλόφου

ΘΕΜΑ

19ο :

Ορισμός μελών και συγκρότηση της επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Δαπάνες για κατεδαφίσεις αυθαίρετων και επικίνδυνων & ρυμοτομουμένων κτισμάτων»

ΘΕΜΑ

20ο :

Ορισμός μελών και συγκρότηση της επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Ανακατασκευή αποδυτηρίων και WC γυμναστηρίου ΕΠΑΛ και ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Βέροιας»

ΘΕΜΑ

21ο :

Ορισμός μελών και συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής του έργου «Κατασκευή Κυκλικών Κόμβων»

ΘΕΜΑ

22ο :

Ορισμός μελών και συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής του έργου «Αντικατάσταση του ελαστικού συνθετικού τάπητα στο Δημοτικό Γυμναστήριο Δ.Βικέλα»

ΘΕΜΑ

23ο :

Έγκριση ή μη 1ου Α.Π.Ε. και διάθεσης των απροβλέπτων δαπανών του έργου «Μελέτη ανέγερσης κλειστού γυμναστηρίου και ανάπλασης υπαίθριου χώρου δραστηριοτήτων στην είσοδο της πόλης της Βέροιας»

ΘΕΜΑ

24ο :

Έγκριση ή 2ου Α.Π.Ε. και διάθεσης των απροβλέπτων δαπανών του έργου «Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων και δημοτικών ανοικτών αθλητικών χώρων Δήμου Βέροιας – Κατασκευή ανελκυστήρα και βελτίωση ενεργειακής απόδοσης στο ΤΕΕ ειδικής αγωγής του Δ.Βέροιας (Υπο έργο 2)».

ΘΕΜΑ

25ο :

Έγκριση ή μη προσωρινής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση– κατασκευή αθλητικών δαπέδων σε εκπαιδευτήρια του Δ.Βέροιας».

ΘΕΜΑ

26ο :

Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Συντήρηση κοινοχρήστων κοινωφελών χώρων Δ.Ε. Βέροιας»

ΘΕΜΑ

27ο :

Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις σε κεντρικούς οδούς της κοινότητας Κ.Βερμίου».

ΘΕΜΑ

28ο :

Έγκριση ή μη παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανάπλαση πλατείας Μακροχωρίου»

ΘΕΜΑ

29ο :

Έγκριση ή μη παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανακατασκευή κλίμακας στο Ο.Τ. 499 περιοχή παιδικής χαράς Αγίας Παρασκευής»

ΘΕΜΑ

30ο :

Έγκριση ή μη οικονομικής ενίσχυσης του Αθλητικού Σωματείου «Αιγές Βεργίνα»

ΘΕΜΑ

31ο :

Έγκριση ή μη διαγραφής βεβαιωθέντων ποσών τελών άρδευσης του Α.Σ.

ΘΕΜΑ

32ο :

Έγκριση ή μη διαγραφής βεβαιωθέντου ποσού από χρηματικούς καταλόγους του Δ.Βέροιας.

ΘΕΜΑ

33ο :

Έγκριση διαγραφής προστίμου Κ.Ο.Κ. της Ζ.Α. από βεβαιωτικό κατάλογο παρελθόντος έτους και σύνταξης νέου χρηματικού καταλόγου

ΘΕΜΑ

34ο :

Έγκριση ή μη διαγραφής βεβαιωθέντου ποσού του Π.Α. από χρηματικό κατάλογο του Δ.Βέροιας.

ΘΕΜΑ

35ο :

Έγκριση ή μη διαγραφής προστίμου Κ.Ο.Κ. της AUTOHELLAS A.E. από βεβαιωτικό κατάλογο παρελθόντος έτους και σύνταξης νέου χρηματικού καταλόγου

ΘΕΜΑ

36ο :

Έγκριση ή μη διαγραφής προστίμου Κ.Ο.Κ. του ΣΕΛΒΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ Ι.Κ.Ε. από βεβαιωτικό κατάλογο παρελθόντος έτους και σύνταξης νέου χρηματικού καταλόγου

ΘΕΜΑ

37ο :

Έγκριση ή μη επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος χρηματικού ποσού στον Πανημαθιακό Αθλητικό Σύλλογο Καράτε

ΘΕΜΑ

38ο :

Έγκριση ή μη επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος χρηματικού ποσού στην Μ.Ζ.

ΘΕΜΑ

39ο :

Επί αιτήματος του Συλλόγου Νεολαίας Βέροιας για την δωρεάν παραχώρηση της χρήσης του παλιού Δημοτικού αναψυκτηρίου έναντι του Άλσους

ΘΕΜΑ

40ο :

Επί αιτήματος του ΑΠΣ Φέρωνα Βέροιας για την δωρεάν παραχώρηση της χρήσης της Πλατείας Δημαρχείου

ΘΕΜΑ

41ο :

Επί αιτήματος του Εργατικού Κέντρου Ημαθίας για την δωρεάν παραχώρηση της χρήσης της Πλατείας Δημαρχείου

ΘΕΜΑ

42ο :

Επί αιτήματος της Τομεακής Επιτροπής Ημαθίας του ΚΚΕ για την δωρεάν παραχώρηση της χρήσης του πάρκου Αγίων Αναργύρων

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ

 

Save
Cookies user prefences
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας διασφαλίσουμε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας. Εάν απορρίψετε τη χρήση των cookies, αυτός ο ιστότοπος ενδέχεται να μην λειτουργεί όπως αναμένεται.
Αποδοχή
Απόρριψη
Στατιστικά
cookie-statistics
Αποδοχή
Απόρριψη