Προσκλήσεις ΔημοτικούΔημοτικά Συμβούλια και εισηγητικά των θεμάτων

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019, της με αρ. πρωτ. 14473/11-4-2012 απόφασης του Υπ. Εσωτερικών  και της υπ’ αριθ. 375/2-6-2022 εγκυκλίου του Υπ. Εσωτερικών σας καλούμε σε έκτακτη συνεδρίαση που θα γίνει την Πέμπτη 28-9-2023 από 9:00-10:00, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (αποστολή ηλεκτρονικού εγγράφου από τους δημοτικούς συμβούλους για τη δήλωση πρόθεσης ψήφου και τυχόν απόψεών τους επί του μόνου θέματος της ημερήσιας διάταξης), με θέματα ημερήσιας διάταξης το εξής:

 

ΘΕΜΑ

1ο :

Επί εισήγησης της Ο.Ε για την αναμόρφωση (11η) προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου Βέροιας, έτους 2023.

ΘΕΜΑ

2ο :

Έγκριση ή μη μελέτης εργοταξιακής σήμανσης και προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στα πλαίσια του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΛΟΦΟΥ, ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΤΡΙΛΟΦΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΔΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΕΛ Δ.Ε. ΔΟΒΡΑ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ»

Το κατεπείγον της συνεδρίασης συνίσταται διότι προέκυψε ανάγκη: α) αναμόρφωσης του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος του Δήμου Βέροιας έτους 2023, για την ενίσχυση κωδικών που αφορούν την προμήθεια: 1) καυσίμων για την κίνηση μεταφορικών μέσων, 2) ψυχρής ασφάλτου για την συντήρηση οδών και β) έγκρισης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την άμεση έναρξη κατασκευής του παραπάνω  συγχρηματοδοτούμενου έργου.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ

 

 

 

 

Αναζήτηση

Save
Cookies user prefences
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας διασφαλίσουμε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας. Εάν απορρίψετε τη χρήση των cookies, αυτός ο ιστότοπος ενδέχεται να μην λειτουργεί όπως αναμένεται.
Αποδοχή
Απόρριψη
Στατιστικά
cookie-statistics
Αποδοχή
Απόρριψη