Προσκλήσεις ΔημοτικούΔημοτικά Συμβούλια και εισηγητικά των θεμάτων

 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019, της με αρ. πρωτ. 14473/11-4-2012 απόφασης του Υπ. Εσωτερικών και της υπ’ αριθ. 375/2-6-2022 εγκυκλίου του Υπ. Εσωτερικών σας καλούμε σε έκτακτη συνεδρίαση που θα γίνει την Τρίτη 28-11-2023 από 9:00-10:00, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (αποστολή ηλεκτρονικού εγγράφου από τους δημοτικούς συμβούλους για τη δήλωση πρόθεσης ψήφου και τυχόν απόψεών τους επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης), με θέματα ημερήσιας διάταξης το εξής:

 

ΘΕΜΑ

1ο :

Έγκριση ή μη α) σύναψης συμφωνίας με την φιλοζωική οργάνωση «Arche Noah Kreta E.V.» για την υλοποίηση προγράμματος στειρώσεων αδεσπότων ζώων συντροφιάς και β) αποδοχής αιτήματος του Δ.Ι. για την παροχή εθελοντικής εργασίας στο Δημοτικό Κτηνιατρείο-Καταφύγιο.

ΘΕΜΑ

2ο :

Έγκριση ή μη α) προσχώρησης στους όρους και συμφωνίες στης σύμβασης του δεσμευμένου καταπιστευτικού Escrow Account, β) εξουσιοδότησης του Δημάρχου και γ) ορισμού του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ως χειριστή και μεσεγγυούχου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ

 Το κατεπείγον της συνεδρίασης συνίσταται διότι προέκυψε ανάγκη: α) σύναψης συμφωνίας με φιλοζωική οργάνωση για την υλοποίηση προγράμματος στειρώσεων αδεσπότων ζώων συντροφιάς, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν στις αρχές Δεκεμβρίου και β) άμεσης εκταμίευσης χρηματοδότησης για το «Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο (Sub.2-16631)»

 

Αναζήτηση

Save
Cookies user prefences
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας διασφαλίσουμε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας. Εάν απορρίψετε τη χρήση των cookies, αυτός ο ιστότοπος ενδέχεται να μην λειτουργεί όπως αναμένεται.
Αποδοχή
Απόρριψη
Στατιστικά
cookie-statistics
Αποδοχή
Απόρριψη