Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 και της αριθμ.20501/02-09-2019 απόφασης Δημάρχου Βέροιας, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο, Μητροπόλεως 46, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, σε τακτική Συνεδρίαση, που θα γίνει στις 04-03-2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30 με θέματα ημερήσιας διάταξης, τα εξής:

Θέμα :
Διατύπωση απόψεων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου «Τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων ΜΥΗΕ της εταιρείας «ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.» στο «Τριπόταμο» του Δ. Βέροιας [Περιβαλλοντική Ταυτότητα δραστηριότητας: ΠΕΤ: 1911218426]» (υποκατηγορία Α2, ομάδα 10η – Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με Α/Α 08), Φορέας του έργου: «ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ηλίας Τσιφλίδης


Απόψεις των ενδιαφερομένων μπορούν να κατατίθενται γραπτώς στη γραμματεία της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματός του.

Save
Cookies user prefences
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας διασφαλίσουμε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας. Εάν απορρίψετε τη χρήση των cookies, αυτός ο ιστότοπος ενδέχεται να μην λειτουργεί όπως αναμένεται.
Αποδοχή
Απόρριψη
Στατιστικά
cookie-statistics
Αποδοχή
Απόρριψη